Tisk článku

Nemocnice Kyjov významně zmodernizovala přístroje. Díky dotaci


5. prosince 2019


Více než 60 přístrojů za skoro 100 milionů korun pořídila během uplynulého dva a půl roku Nemocnice Kyjov. Většinu nákladů přitom pokryla evropskými dotacemi - v tomto objemu jako jedno z mála zdravotnických zařízení v České republice. Nejdražším přístrojem, který nemocnice v rámci projektu Návazná péče IROP získala, je hybridní SPECT/CT kamera za 20 milionů korun.

Operační sestavy, ultrazvukové přístroje, skiagrafické systémy, plicní ventilátory, monitory základních životních funkcí. To jsou jen některé z položek dlouhého seznamu. Nahradily, případně rozšířily stávající přístrojové vybavení nemocnice. Pomohly pacientům i zdravotníkům - zvýšily kvalitu poskytované péče a možnosti včasné diagnostiky, současně rozšířily spektrum dostupných vyšetření. Jejich obsluha je navíc komfortnější. Investice se podle potřeby rozložily na většinu nemocničních oddělení. Posledními přístroji z projektu Návazná péče byly plicní ventilátory pro ARO a laparoskopická věž pro Gynekologicko-porodnické oddělení. Nemocnice tím přidělený objem peněz úspěšně dočerpala. „Díky výborné připravenosti projektů nemocnice na výzvy zareagovala jako jedna z prvních a uspěla téměř v plné výši svých žádostí,“ říká ředitel Nemocnice Kyjov Lubomír Wenzl. Podobný objem peněz v rámci projektu Návazná péče získalo jen několik málo zdravotnických zařízení v zemi. Díky šetrnému hospodaření a úsporám z minulých let navíc nebyl problém s nezbytným spolufinancováním ve výši 10% proinvestované částky. Bezmála 5 miliony vypomohl stát, více než 3 miliony pak nemocnici poskytl její zřizovatel Jihomoravský kraj. Celkem nemocnice proinvestovala skoro 100 milionů korun. „Snažíme se pomáhat všem krajským nemocnicím. Například do Kyjova jsme letos nad rámec běžných příspěvků poslali mimořádný příspěvek na provoz ve výši 12 milionů, také třeba pětimilionovou dotaci na nový mamograf. Moc mě ale těší, když si nemocnice umějí zajistit financování i z externích zdrojů, navíc v tak velkém objemu,“ říká jihomoravský hejtman Bohumil Šimek.

Nejdražší položkou na dlouhém seznamu pořízených přístrojů je SPECT/CT kamera za 20 milionů. Zjednodušeně se jedná o syntézu dvou přístrojů v jediný, což lékařům z Oddělení nukleární medicíny poskytuje kombinaci dvou různých zobrazovacích metod. SPECT nabízí informaci o funkci, CT potom o struktuře sledovaného orgánu. Výsledná diagnostika je rychlejší, přesnější a pro pacienty komfortnější. Díky této hybridní kameře a zkušenostem primáře Jaromíra Bernátka se z kyjovského oddělení nukleární medicíny stalo elitní pracoviště pro diagnostiku Parkinsonovy choroby. Nemocnice se dokonce stala členem Pracovní skupiny České společnosti nukleární medicíny pro neurologickou diagnostiku. Dalšími členy této skupiny jsou fakultní nemocnice v Praze a Brně, Masarykův onkologický ústav Brno a pražská Nemocnice Na Homolce. Zabývat se budou nejmodernější diagnostikou závažných neurologických onemocnění – kromě Parkinsonovy choroby například Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí, epilepsií, cévními onemocněními mozku a mozkovými nádory.

 

Mgr. Filip Zdražil
tiskový mluvčí Nemocnice Kyjov
Mob.: +420 778 734 797
zdrazil.filip@nemkyj.cz