Tisk článku

Moderní informační systém pomůže pacientům i zaměstnancům Nemocnice Kyjov

6. září 2019, Kyjov

 

Moderní informační systém pomůže pacientům i zaměstnancům Nemocnice Kyjov

Nemocnice Kyjov se připravuje na obří investici. Modernizace takzvaného NIS (Nemocničního informačního systému) přinese efektivnější sdílení dat o pacientech, zefektivnění práce nebo napojení na portál pacienta, který umožní například elektronické objednávání na vyšetření. Projekt za bezmála 60 milionů korun z drtivé části pokryjí evropské dotace.

Nemocniční informační systém (NIS) je jedním ze základních stavebních kamenů správně fungující nemocnice. Zjednodušeně a s trochou nadsázky je podobný softwaru, jakým byl Centrální Mozek Lidstva pro populaci v kultovním československém seriálu Návštěvníci. NIS zajišťuje zdravotnickému personálu podklady k léčbě pacientů. Shromažďuje pacientskou dokumentaci jednotlivých oddělení, včetně laboratorního a obrazového komplementu. Zajišťuje vyúčtování zdravotní péče, zpracovává přehledy o aktuálních nákladech apod. „Díky modernizaci NIS budeme napojeni na systém výměny elektronické zdravotnické dokumentace mezi subjekty na území Jihomoravského kraje a tím zajistíme efektivnější sdílení dat o pacientech mezi zapojenými zdravotnickými zařízeními,“ vysvětluje ředitel kyjovské nemocnice Lubomír Wenzl a dodává, že přechod na nový software přinese ještě větší automatizaci rutinních postupů a tím zefektivní práci, kterou zdravotnický personál běžně vykonává. Modernější NIS bude přínosný nejen pro zaměstnance, ale i pro klienty nemocnice. „Jeho nedílnou součástí je totiž napojení na portál pacienta, který umožňuje poskytování elektronických služeb, například online objednání na vyšetření z pohodlí domova,“ zmiňuje další z výhod ředitel Wenzl. Díky modernizaci bude zvýšena i bezpečnost a provozní spolehlivost NIS.

Jedná se o mimořádně drahou investici, jejíž předpokládaná výše je cca 59 milionů korun vč. DPH, většinu nákladů pokryje evropská dotace. Výběrové řízení bylo vyhlášení koncem července, lhůta pro podání nabídek končí s posledním zářijovým dnem. Nemocnice Kyjov by na modernější systém měla přejít v roce 2021.

 

Zdroje financování NIS:

·        Dotace z EU - IROP: 85 %

·        Státní rozpočet: 5 %

·        Nemocnice, resp. schválený investiční příspěvek z rozpočtu JMK: 10 %

 


Mgr. Filip Zdražil
tiskový mluvčí Nemocnice Kyjov
Mob.: +420 778 734 797
zdrazil.filip@nemkyj.cz