Tisk článku

Kyjovská nemocnice školí zdravotníky z ekonomiky a vykazování péče

Mgr. Veronika Neničková, pověřená řízením Nemocnice Kyjov, spouští plošné vzdělávání zdravotníků v oblasti ekonomiky a vykazování péče se zdůvodněním: „V rychle se rozvíjejícím zdravotnictví je neustálé vzdělávání neoddělitelnou součástí práce zdravotníků. Téměř vždy se ale jedná o vzdělávání v čistě medicínské, možná okrajově v právní problematice. Ekonomika a principy „prodeje” zdravotní péče jsou pro řadu zdravotníků stále zahaleny do mlhy. Máme kolegy, kteří tuto oblast nepovažují za důležitou, a proto často zůstává jejich péče nevykázána a tudíž nezaplacena," míní Neničková a dodává: „Není žádná převratná myšlenka, že pokud má nemocnice táhnout za jeden provaz, jako jeden tým, musí všichni znát principy prostředí, v němž fungují. To je potřeba obzvlášť dnes. Všichni čteme noviny, v blízké budoucnosti na tom naše zdravotnictví nemusí být úplně růžově. Snažíme se o ekonomicky vyrovnané hospodaření a nemůžeme si dovolit, aby 70 % pracovníků mělo matnou nebo mylnou představu o tom, jak funguje naše zdravotnictví a z čeho žije naše nemocnice,“ říká Veronika Neničková.

Plošné školení zdravotníků z ekonomiky a metodiky prodeje péče není zvlášť inovativní, je spíše zanedbávané.
Nemocnice Kyjov má zhruba 1200 zaměstnanců, z nichž je více než 800 zdravotníků. Jak z časových důvodů, tak kvůli nereálnosti shromáždit všechny zdravotníky na jedno místo, se upustilo od myšlenky prezenčního školení. Nemocnice tedy sáhne po online kurzech na e-learningové platformě Knowspread. „Proškolíme doktory a sestry z ekonomiky a systému vykazování na ambulancích, na lůžkách i v následné péči. Objasníme regulační principy a budeme se snažit tak trochu ‚brousit hrany‘ vzniklé některými regulacemi, u nichž není na první pohled zřejmá logika či záměr,” vysvětluje Neničková a dodává, že v rámci jejich vzdělávání se snaží zdůrazňovat „nešvejkování‘: „Tím myslím vykazovat pojišťovnám poctivě vše, co o pacientovi zjistíme a co s ním uděláme, bez snahy získat více bodů nebo peněz za hospitalizaci na základě nepřesného výkazu pojišťovně. Krátkodobě by se nám takové jednání možná vyplatilo, ale z dlouhodobého hlediska je to cesta do pekel. Pokud budeme rok poctivě vykazovat péči, na kterou náš úhradový systém nepamatuje, vytvoříme si dostatek dat a podkladů pro jednání s pojišťovnou. Jestliže ale budeme výkazy ‚švejkovsky‘ přizpůsobovat stávajícímu systému, jak jej pak můžeme zlepšovat? Jak pojišťovně vysvětlíte, že potřebujete připlatit na nějakou diagnózu, když pacienty řadíte účelově do jiné, výhodnější diagnostické skupiny," pokládá otázku Neničková.

Nemocnice proškolí více než 800 zaměstnanců do dvou měsíců
E-learning v nemocnici absolvují všichni během jednoho až dvou měsíců a každý nový zaměstnanec školením projde hladce, rychle a skoro zadarmo. „Počítáme se 4 videokurzy o celkové době studia 6 hodin. Ačkoli nás tvorba výukového obsahu, na němž spolupracujeme s odborníky na ekonomiku a vykazování péče MUDr. Liborem Strakou a Ing. Petrou Štípkovou, stojí mnoho úsilí, vyplatí se to,” uzavírá Veronika Neničková, která stojí v čele kyjovské nemocnice od dubna 2022. 

Tiskový kontakt:
Veronika Hollerová, hollerova.veronika@nemkyj.cz, +420 777 908 294;
Ing. David Vrabec, david.vrabec@knowspread.com, +420 326 634 444.