Tisk článku

Klíčová role nukleární medicíny v diagnostice demencí

11. března 2020

Klíčová role nukleární medicíny v diagnostice demencí

Díky překotnému rozvoji medicíny na poli diagnostiky i léčby v posledních desetiletích významně vzrostla střední délka života. Vlivem toho se objevuje řada zcela nových medicínských výzev. Jednou z nich je péče o pacienty s demencí, u kterých se vzrůstajícím věkem nastává úbytek paměti a poruchy intelektu i osobnosti.

Demence se dnes stává vážným problémem medicínským, sociálním, ale taky ekonomickým, protože péče o takto postižené pacienty stojí stát stovky milionů korun ročně. „Velmi důležitá je proto včasná diagnostika a odlišení jednotlivých druhů či příčin syndromu demence. Těch může být celá řada - s odlišným vývojem i možnostmi terapeutického ovlivnění,“ upozorňuje Jaromír Bernátek, který je primářem kyjovské nukleární medicíny. Jde o rychle se rozvíjející moderní obor, který může hrát zásadní roli při hledání řešení uvedené problematiky. Díky metodám nukleární medicíny a moderním radiofarmakům jsou lékaři schopni diagnostikovat např. Alzheimerovu demenci, která bývá nejčastější, ale taky demenci v pozdních stádiích Parkinsonovy nemoci, demenci s Lewyho tělísky i demenci vaskulární v rámci opakovaných drobných mozkových infarktů. Po takové diagnostice může následovat specifická, tzv. kauzální léčba podle jednotlivých příčin. „Bez zajímavosti není ani možnost predikce, tedy předpovědi pravděpodobnosti vzniku třeba Alzheimerovy či Parkinsonovy choroby v budoucnu, což některé metody nukleární medicíny, na rozdíl od ostatních zobrazovacích metod, již dnes umožňují,“ vyzdvihuje význam oboru primář Bernátek. Dodává, že nukleární medicína v Nemocnici Kyjov je schopna většinu těchto metod provádět. Ještě širší spektrum vyšetření umožní až metoda PET/CT, o jejíž zavedení do klinické praxe v Kyjově usilují. Jednalo by se o první nemocnici okresního typu v celé zemi, která by takovou diagnostiku svým pacientům mohla nabídnout.

Na celém světě ročně přibývá zhruba 10 milionů pacientů s demencí. V České republice počet takto postižených lidí za posledních padesát let vzrostl trojnásobně, častěji se jedná o ženy.

Mgr. Filip Zdražil
tiskový mluvčí Nemocnice Kyjov
Mob.: +420 778 734 797
zdrazil.filip@nemkyj.cz