Tisk článku

Intervenční tým Nemocnice Kyjov se rozrůstá

Když ztratíte blízkého člověka

První psychickou podporu rodinným příslušníkům a pacientům v traumatizující situaci přináší pracovník intervenčního týmu. Jedná se o speciálně vyškolené zdravotníky – Nemocnice Kyjov jejich služby využívá stále častěji a jsou zahrnuti do trauma plánu nemocnice. Stávající tým 3 interventů se v Kyjově postupně rozšíří. Od ledna budou mít pacienti i lékaři k dispozici 5 pracovníků.
Pomáhají pacientům i rodinným příslušníkům a přináší výraznou oporu. Prošli specializovaným výcvikem Národního institutu v Brně. Nad jejich kroky dohlíží také SPIS – Systém psychosociální intervenční služby. Přichází na zavolání zdravotníka.
„Spolupráce s tzv. interventem využívají v naší nemocnici nejčastěji na pracovištích ARO, gynekologicko-porodnickém pracovišti a interně, pokud pacienti nebo jejich blízcí vykazují známky akutní stresové reakce, je na zdravotníkovi, aby situaci vyhodnotil a zavolal nás. Jeden z posledních případů jsme řešili také na dětském oddělení, u dítěte, které muselo být transportováno na specializované pracoviště po úrazu hlavy,“ popsala peer pracovnice Nemocnice Kyjov Renata Masaříková.
Intervent poskytuje psychickou oporu při oznámení vážné diagnózy nebo v ohrožení života nemocného, při úmrtí blízkého nebo při komplikovaném porodu. Svou roli hraje při hromadném neštěstí i mnoha dalších psychicky zátěžových situacích, kdy není na blízku psycholog a zdravotnický personál je plně vytížen.
„Poskytovali jsme například intervenci mladé ženě, která se zhroutila poté, co jí bylo oznámeno blížící se úmrtí manžela. Postupně se přicházelo rozloučit 6 rodinných příslušníků. Když se něco takového člověk dovídá, zhroutí se, nevidí, neslyší a intervent je tam od toho, aby mu dopřál potřebný čas,“ vysvětluje Iveta Gongalová, koordinátorka SPIS Nemocnice Kyjov a jedna z interventek.

Když ztratíte blízkého člověka
Zdravotnictví si žádá vysokou psychickou odolnost, podporu mohou potřebovat i zdravotníci. I na ně doléhají zátěžové situace. V náročných situacích mají lékaři a sestry k dispozici tzv. PEER pracovníky, profesionální zdravotníky připravené kolegiálně pomoci v akutní situaci.
Spolupráce s intervenčním týmem je jednoznačnou podporou v tzv. nadlimitních situacích a pomáhá snížit riziko nesprávného pochopení kritické situace.
„V tu chvíli, kdy je personál plně vytížený péčí o rodinného příslušníka kriticky nemocného, zůstáváme s rodinou, poskytneme první psychickou podporu, znovu vysvětlíme postup dle lékaře, předáme potřebné kontakty, popřípadě můžeme doprovázet člověka při možném loučení. Intervent nevrací radost, ale pomáhá uvolit emoce. Lidé, když nemají informace, mohou jím do agrese. Často totiž jdeme tam, odkud ostatní odchází,“ uzavřela Gongalová.

Veronika Hollerová
tisková mluvčí Nemocnice Kyjov
T: +420 777 908 294

E: hollerova.veronika@nemkyj.cz

14765