Tisk článku

Informace pro zájemce o darování rekonvalescentní plazmy

Obecné podmínky pro darování rekonvalescentní plazmy.

Dárcem rekonvalescentní plazmy se může stát osoba, která prodělala infekci SARS-CoV-2, nejdříve 14 dní po uzdravení.
Nejvhodnějším dárcem je muž nebo žena, kteří měli klinické příznaky (teplota, kašel a další, včetně vážnějšího průběhu), protože u nich je větší pravděpodobnost, že budou mít vytvořenou dostatečnou hladinu léčebných protilátek.

Darovat rekonvalescentní plazmu nemohou osoby, které v minulosti dostaly krevní transfuzi a ženy, které byly těhotné. Kromě toho musí dárce splňovat obecné podmínky pro darování krve a jejích složek dle platné legislativy, např. věk 18-65 let, posledních 6 měsíců bez na operace, endoskopického vyšetření, tetování či piercingu, netrpí závažným onemocněním (např. srdce, ledvin, jater, rakovina či nádor jakéhokoli typu) neprodělal infekční žloutenku B nebo C, nepatří do rizikové skupiny z hlediska přenosu krevní nákazy (nitrožilní uživatelé drog, osoby provozující rizikový sex) apod.
Plazmu je možné darovat přístrojovým odběrem, tzv. metodou plazmaferézy nebo se plazma získá z odběru plné krve.

Speciální režim při odběru rekonvalescentní plazmy (nebo plné krve) není, je to jako při každém jiném dárcovství krve a jejích složek: večer zdravá večeře, bez nadměrného množství tučných jídel, jen mírná nebo žádná konzumace alkoholu, ráno lehká snídaně, nedoporučují se potraviny s vyšším obsahem tuku (např. tučné jogurty, sýry, uzeniny atd.), důležité je pití dostatečného množství tekutin. Po odběru se doporučuje opět doplňovat tekutiny, vyvážená strava a v den odběru se nedoporučuje zvýšená fyzická námaha.Kontakt na transfuzní odd. pro odběr rekonvalescentní plazmy v JM Kraji
Fakultní nemocnice Brno
Transfuzní a tkáňové oddělení
Jihlavská 340/20
625 00 Brno-Bohunice
Kontaktovat: +420 800 900 097, +420 532 233 633