Tisk článku

50 let péče pro region

Oddělení ošetřovatelské péče ve Veselí nad Moravou v posledním čtvrtletí letošního roku oslavilo 50 let své existence. Pracoviště je 23 let součástí Nemocnice Kyjov. Poskytuje léčebnou a ošetřovatelskou péči pacientům, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje ukončit hospitalizaci. Zdravotníci pečují o jejich fyzické i duševní zdraví a pokud je to jen trochu možné, pomáhají s návratem do domácího prostředí, k soběstačnosti a zmírnění následků onemocnění.
„Složení našich pacientů dle věku i diagnóz je na našem oddělení velmi různorodé. Starší pacienti mají závažných chorob více, mladší jsou pacienti s pokročilým onkologickým onemocněním nebo s pokročilými následky alkoholizmu, dále pacienti po velikých chirurgických či ortopedických výkonech, pacienti po amputacích končetin, s různými umělými vývody a vstupy. Obecně jsou to pacienti křehcí, nesoběstační, mnozí zcela imobilní, zmatení, odmítající jídlo i léky, jejichž zdravotní stav se často mění ze dne na den. Proto kromě ošetřovatelské péče a snahy o dlouhodobou stabilizaci celkového stavu není žádnou výjimkou léčení nově vzniklých akutních stavů interních, chirurgických i psychiatrických. Zdraví pacientů na našem oddělení přirovnávám domečku z karet, stačí vánek a domeček se začne hroutit,“ popsal lékař MUDr. Marek Pollák, který ve Veselí nad Moravou působí a doplnil, že většinu komplikací zvládnou zdravotníci vyřešit a pacient může ve stabilizovaném stavu domů, někdy je ale po zvládnutí akutního stavu pacient již tak vyčerpaný, že směřuje k neodvratitelnému konci.
Veselské pracoviště má svůj velký význam právě na poli paliativní péče. Zdravotníci poskytují vysoce odbornou péči nevyléčitelně nemocným a nabízí lidský přístup pro důstojné dožití za přítomnosti blízkých. Oddělení ošetřovatelské péče nyní nabízí 35 lůžek a je moderně vybaveno jak přístroji diagnostickými, tak k ošetřovatelské a rehabilitační péči – speciálními polohovacími lůžky, antidekubitory a moderními antidekubitními pomůckami.
Vedle lékaře jsou pacientům k dispozici téměř dvě desítky zdravotních sester, sanitářek, nutriční terapeutka, specialistka na hojení ran a proleženin nebo dvě fyzioterapeutky, které každý den s indikovanými pacienty cvičí. Interní oddělení se otevřelo ve Veselí nad Moravou začátkem října 1972.
„V čele stál prim. MUDr. Vladimír Slováček, dále první lékaři MUDr. Karel Kameník, MUDr. Anna Valášková a já. Na oddělení bylo 90 lůžek, polovina pro muže, polovina určená ženám. Vrchní sestrou byla Marie Florová, na mužích staniční Anežka Velčovská a na ženách Anna Müllerová. Byli jsme pouze čtyři lékaři. Každou čtvrtou noc vycházela noční,“ vzpomíná na své působení ve Veselí nad Moravou MUDr. Jiljí Minařík, který poslední službu odsloužil v červnu 1998.
Díky tomu, že se veselské pracoviště stalo součástí Nemocnice Kyjov, podařilo se budovu významně zrekonstruovat. Nepřehlédnutelnou součástí služeb je zdravotně-sociální poradenství pacientům a jejich rodinným příslušníkům. I do Veselí nad Moravou, stejně jako do Nemocnice Kyjov, přichází pravidelně každý týden kněz a je zajištěna duchovní služba.

Kontakt na pracoviště:
https://www.nemkyj.cz/oop--veseli-nad-moravou

Kyjov 13. 12. 2022

Veronika Hollerová
Tisková mluvčí Nemocnice Kyjov
T: 777 908 294
E: hollerova.veronika@nemkyj.cz

foto archiv Nemocnice Kyjov, OOP Veselí nad Moravou