Tisk článku

Výběrové řízení - staniční sestra na chirurgické oddělení

 

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22,
697 01 Kyjov

vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce staniční sestry chirurgického oddělení

 

Požadavky:


odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry

specializovaná způsobilost v oboru ošetřovatelská péče o dospělé pacienty, ošetřovatelská péče v chirurgických oborech nebo závazek doplnit si vzdělání – začátek studia ve šk.roce 2020/2021

minimálně 5 let výkonu povolání všeobecné sestry

organizační, komunikační a řídící schopnost, znalost práce na PC

 

K přihlášce doložte doklady prokazující způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních v platném znění, doklady prokazující získání specializované způsobilosti dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí v platném znění a strukturovaný životopis.

Přihlášky se podávají osobně na sekretariátě Nemocnice Kyjov nebo doporučeně poštou na adresu:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
sekretariát ředitelství 
Strážovská 1247/22
697 01 Kyjov

 

Uzávěrka přihlášek 24. 2. 2020

Výběrové řízení: březen 2020

Termín nástupu 1. 4. 2020