Tisk článku

Vedení Nemocnice Kyjov je kompletní

Nemocnice Kyjov v tomto týdnu dokončila čtyři výběrová řízení na pozice náměstků. Ve třech případech úspěšně obhájili svá místa ti stávající. Jedná se o Mgr. Veroniku Neničkovou, MBAce, náměstkyni pro ošetřovatelskou péči a ombudsmanku Nemocnice Kyjov; ekonomického náměstka Ing. Zdeňka Buštíka, MBA a náměstka LPP pro interní obory MUDr. Josefa Blažka. K současnému týmu se připojí nová provozně-technická náměstkyně Mgr. Šárka Šilerová.
„Nejednalo se pouze o formální výběrová řízení, otázky, které padaly ze strany komise, byly takříkajíc na tělo a v mnoha případech museli kandidáti obhajovat nejen své vize, ale i výsledky své dosavadní práce. Rozhodli jsme se také v budoucnu navázat spolupráci i s některými členy komisí,“ upřesnil ředitel nemocnice MUDr. Jiří Vyhnal.
Na výběrovém procesu se vedle lékařů, personalistky nebo psycholožky podíleli také zástupci zdravotnických zařízení, Jihomoravského kraje nebo obcí v regionu.
„Jejich znalosti a zkušenosti byly pro výběr nových kolegů neocenitelné. Komise mi ve všech případech doporučila vytvořit s každým z úspěšných uchazečů roční plán a tento za 12 měsíců vyhodnotit,“ doplnil MUDr. Vyhnal.
Vedení nemocnice od června doplní také nová personální náměstkyně Mgr. Eva Hošková. Tato pozice nebyla součástí výběrových řízení. Její příchod má posílit zdravotnickou organizaci a přispět k dalšímu rozvoji především v personální oblasti.
Nemocnici čeká hned několik významných projektů – dokončení stavby nového pracoviště ARO ještě v letošním roce, příprava budování urgentního příjmu, projekt týkající se gynekologicko-porodnického pracoviště nebo rozvoj Regionálního onkologického centra tak, aby bylo možné pokračovat
v poskytování kvalitní zdravotní péče pro pacienty na jižní Moravě.

Kyjov 23_05_25
Veronika Hollerová
Tisková mluvčí Nemocnice Kyjov
tel. 777 908 294
e-mail: hollerova.veronika@nemkyj.cz