Tisk článku

V Kyjově sídlí elitní pracoviště pro diagnostiku Parkinsonovy choroby

Oddělení Nukleární medicíny Nemocnice Kyjov se stalo členem Pracovní skupiny České společnosti nukleární medicíny pro neurologickou diagnostiku. Kyjov se do prestižního týmu dostal především díky znalostem primáře Jaromíra Bernátka. Na Slovácko přišel v polovině loňského roku ze Zlína. Během své bezmála dvacetileté zkušenosti vyšetřil na 1800 pacientů s podezřením na Parkinsonovu chorobu.
Bernátek je specialistou s nejvyšším počtem vyšetřených pacientů pomocí preparátu DaTSCAN v rámci celé České republiky. Pomocí této metody lze od sebe například odlišit osoby s třesem způsobeným Parkinsonovou chorobou od lidí, u kterých má třes jiné příčiny. „Mozek se zjednodušeně řečeno skládá z šedé hmoty na povrchu a bílé uvnitř. V té jsou ještě 2 jádra z šedé hmoty a právě ta jsou zodpovědná za vznik a vývoj Parkinsona. Prostřednictvím vysoce moderní SPECT kamery a radiofarmaka dokážeme odhalit, jak jednotlivé struktury v mozku fungují, co se v nich odehrává za děje. I desítky let dopředu tak jsme schopni předpovědět riziko onemocnění,“ vysvětluje primář. Diagnostiku bohužel nelze nabízet preventivně – stojí desítky tisíc korun a na plošnou aplikaci peníze jednoduše nejsou.
Oči neurologů nejen z nejbližšího okolí se teď přesto obracejí na Kyjov. „Naše pracoviště letos patří k těm s nejvyšším počtem vyšetřených pacientů v rámci celé České republiky. Především proto, že v regionu dosud nebyly výraznější zkušenosti se sofistikovanější diagnostikou a pacienti na Kyjovsku tak jsou v tomto smyslu neprošetřeni,“ doplňuje Bernátek a dodává, že zájem o vyšetření mají i lidé ze Zlínska nebo až z Opavska.
Bohaté poznatky s diagnostikou Parkinsonovy choroby teď bude Bernátek předávat dalším odborníkům v rámci zasedání Pracovní skupiny České společnosti nukleární medicíny. Na oplátku chce načerpat zkušenosti ostatních specialistů a dostat nukleární neurologii v Kyjově na ještě vyšší úroveň. Dalšími členy této skupiny jsou fakultní nemocnice v Praze a Brně, Masarykův onkologický ústav Brno a pražská Nemocnice Na Homolce. Zabývat se budou nejmodernější diagnostikou závažných neurologických onemocnění – kromě Parkinsonovy choroby například Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí, epilepsií, cévními onemocněními mozku a mozkovými nádory. Důležitým úkolem skupiny bude i navázání užší mezioborové spolupráce s Českou neurologickou společností.
Parkinsonova choroba je jednou z nejzávažnějších poruch nervové soustavy, která narušuje především schopnost pohybu. Jedná se zatím o nevyléčitelné onemocnění, protože vědci dosud přesně neznají jeho příčiny. Včasnou diagnostikou a cílenou léčbou je však možné do jisté míry potlačit příznaky nemoci a zlepšit tak kvalitu života pacientů. Nejpostiženější skupinou jsou osoby starší 65 let, častěji muži než ženy. Vzhledem k cenové náročnosti léčby je Parkinsonova choroba  i závažným problémem ekonomickým.

Mgr. Filip Zdražil
tiskový mluvčí Nemocnice Kyjov
Mob.: +420 778 734 797
zdrazil.filip@nemkyj.cz