Tisk článku

Urologická konference - odborný program


Odborná konferekce Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii (SUNU) České urologické společnosti ČLS JEP

Téma: Pokroky ve funkční urologii a urogynekologii

Termín: 1. 6. - 2. 6. 2023

Místo: Kyjov

Koordinátor odborného programu:

prim. MUDr. Miroslav Krhovský e-mail: miroslav.krhovsky@seznam.cz

Aktivní účast: Aktivní účast na workshopu je možná formou vyzvané přednášky (viz Předběžný odborný program) nebo volného sdělení, videoprezentace nebo posterové prezentace. Konečným termínem pro podání přihlášek volných sdělení je 31. březen 2023. Přihlášku lze zaslat výlučně on-line na webových stránkách: https://www.nemkyj.cz/uro-konference-2023 

Předběžný odborný program 

ČTVRTEK 1. 6. 2023

Slavnostní zahájení ve 14.30 hod. (30 min.)

Blok 1. Konzervativní léčba a rehabilitace svalového dna pánevního

 

 • PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D., PhDr. Věra Krmašová, MUDr. Pavel Drlík, Ph.D.

  Efekt vaginální pomůcky u prvorodiček na močovou inkontinenci (10 min)
 • PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová Ph.D., MUDr. Tereza Bartoníčková, MUDr. Rita Firýtová, MUDr. Pavel Drlík, Ph.D.

  Vyhodnocení efektu terapie na močovou inkontinenci u mužů po radikální roboticko asistované prostatektomii v rámci Rehaspring konceptu PPA (10 min)

Blok 2. Anatomické studie, klinické a zobrazovací vyšetřovací metody u poruch pánevního dna

 • prim. MUDr. Miroslav Krhovský

  Funkční anatomie pro urogynekology (15 min)
 • prim. MUDr. Jaroslav Ženíšek, Ph.D.  

  Elektronická pitná a mikční karta (10 min)
 • prim. MUDr. Miroslav Krhovský

  Prostatické začátky (15 min)

Přestávka 20 min

Blok 3.  Aktuální trendy v operační léčbě benigní prostatické hyperplázie 

 • prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA

  Holmium laserová enukleace prostaty
  HOLEP (15 min)
 • prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

  Léčba benigní hyperplazie prostaty horkou parou – Rezūm
  (15 min)
 • MUDr. Vladimír Valter

  Transuretrální Bipolární Enukleace Prostaty TUBEP (15 min)

Blok 4. Operační výkony na mužské uretře

 • MUDr. David Míka Ph.D.

  Indikační kritéria a operační možnosti řešení striktur močové trubice (15 min)
 • prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA

  Léčba mužské stresové inkontinence pomocí adjustabilní pásky ATOMS – současný stav ve světě a v České republice (15 min)
 • prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

  Léčba mužské stresové inkontinence pomocí umělého svěrače uretry AMS 800 současný stav ve světě a v České republice AMS 800 (15 min)
 • Prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

  Léčba mužské stresové inkontinence pomocí adjustabilního umělého svěrače uretry Victo – současný stav ve světě a v České republice (15 min)
 • prim. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, MBA

  Léčba mužské stresové inkontinence pomocí adjustabilní pásky Advance – současný stav ve světě a v České republice (15 min)
 • prim. MUDr. Jaroslav Ženíšek, Ph.D.

  Léčba mužské stresové inkontinence pomocí adjustabilní pásky Argus – současný stav ve světě a v České republice (15 min)


PÁTEK 1. 6. 2018 - Zahájení v 9.00 hod.

Blok 5. Operační léčba v urogynekologii

 • MUDr. Martin Vašíček, prim. MUDr. Josef Eim

  Laparoskopická sakrokolpopexe (15 min)
 •  prof. MUDr. Jaromír Mašata, Ph.D.

  Laparoskopická
  technika neurolýzy pudendálního nervu (15 min)
 •  prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

  Vezikovaginální fistuly (15 min),
 • MUDr. Pavel Drlík, Ph.D.

  Naše zkušenosti s operačním řešením divertiklů močové trubice u žen (15 min)
 • prim. MUDr. Jaroslav Ženíšek, Ph.D.

  TOT v léčbě stresové inkontinence u pacientek s poruchou kontraktility (10 min)

 

Přestávka 20 min.

Blok 6. Varia 

 • prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

  Subvezikální obstrukce u ženy, aktuální pohled (15 min)
 • MUDr. Zdeněk Adamík Ph.D.

  Pevnost ukotvení xenologních materiálů při závěsných urogynekologických operacích (15 min)
 • Prim. MUDr. Josef Eim

  Jak utéct urologům

Blok 7. Neurourologie

 • MUDr. Simone Fin, MUDr. Natália Jankovičová, prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

  Meranie latencie bulbokavernózneho reflexu u pacientov s dysfunkciami dolných močových ciest (15 min)

 • prof. MUDr. Ján Švihra, PhD., MUDr. Magdaléna Hagovská

  Randomizovaná, intervenčná paralelná multicentrická štúdia DULOXING na hodnotenie duloxetínu a inovatívneho tréningu svalov panvového dna u žien s nekomplikovanou stresovou inkontinenciou moču (15 min)

 • MUDr. Michal Rejchrt

  Sakrální neuromodulace v léčbě dysfunkcí dolních močových cest – vlastní zkušenosti (15 min)


Diskuzní panel expertů a prezentujících kazuistiky (45 min)
Zakončení workshopu - Take home message (10 min)