Tisk článku

Tupozrakost a šilhání u dětí řeší ortoptista

20. července 2020, Kyjov


K tomu, aby člověk viděl, nestačí mít jen otevřené oči. Jejich vzájemnou spolupráci občas narušuje tupozrakost či šilhání. Takto postižené děti pak mnohdy trpí psychickými problémy, v dospělosti jsou navíc limitovány při výběru povolání. Ortoptika je obor, jehož cílem je naučit malé pacienty používat obě oči správně a zařadit je tak do běžného života.

V případě amblyopie (tupozrakost) má jedno oko oslabenou zrakovou dráhu a dítě pak preferuje druhé oko, kterým vidí lépe. Terapie začíná používáním okluzoru, který zakryje vedoucí oko a dítě je tak odkázáno na používání slabšího.
Strabismus (šilhání) pak spočívá v nesouměrnosti postavení očí. „Pomocí speciálních přístrojů se dá změřit typ a úhel asymetrie, dle jejího rozsahu pacient buď podstoupí operaci, anebo se pokračuje v konzervativní léčbě formou očního cvičení, vysvětluje ortoptistka kyjovské nemocnice Ulrika Tomanová.
Pomocí tzv. preferenčních testů lze vyšetřit děti už od jednoho roku, nicméně pravidelné oční cvičení se zahajuje zpravidla od tří let. Čím dřív se s léčbou začne, tím jsou výsledky průkaznější. Cvičení probíhá jednou týdně a trvá v průměru 30-40 minut. Délka se odvíjí podle toho, jak dokáže dítě udržet pozornost. Jedná se o léčbu dlouhodobou. Nezbytná je proto trpělivost a spolupráce rodičů. Důležité je začít včas – mezi 8. a 10. rokem se totiž zrakový vývoj ukončí. U dospělých osob se tupozrakost léčit nedá.
Zhruba před rokem Oční oddělení Nemocnice Kyjov otevřelo novou ortopticko-pleoptickou cvičebnu disponující moderním vybavením. Hlavním diagnostickým i terapeutickým přístrojem je synoptofor. Je založen na disociaci obrazu, kdy každému oku je předložen jiný obrázek, např. levému vlk a pravému klec. Zdravé dítě uvidí vlka v kleci, to s oční vadou spatří dva obrázky vedle sebe. Tímto způsobem se měří úhel šilhání. Pokud dítě jeden obrázek nevidí vůbec, jde o tupozrakost. Dalšími nástroji, pomůckami a technikami, které ortoptisté využívají, jsou například chiroskop a stereoskop. „Nově disponujeme novým LCD polarizovaným optotypem, který používáme k určení ostrosti zraku a při diagnostice tupozrakosti,“ dodává Tomanová. Za uplynulý rok cvičebnu navštívilo zhruba 200 pacientů na opakované cvičení. Zájem je tak velký, že ortoptistku Ulriku už brzy doplní další kolegyně.
Kyjovská cvičebna vedle přístrojového vybavení rozšířila i ordinační dobu tak, aby bylo možné se maximálně přizpůsobit časovým možnostem rodičů. Nejbližší podobná pracoviště jsou v Brně, případně ve Vyškově či Zlíně. „Do naší cvičebny přicházejí hlavně děti, nicméně řešíme i například dvojité vidění u dospělých po cévní mozkové příhodě, úrazech hlavy či nádorech,“ uzavírá kyjovská ortoptistka.
Ortoptika je bakalářský studijní obor vyučovaný pouze na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Mgr. Filip Zdražil
tiskový mluvčí Nemocnice Kyjov
mob.: +420 778 734 797
zdrazil.filip@nemkyj.cz