Tisk článku

Teranostika jako medicína budoucnosti

Parkinsonova či Alzheimerova choroba, demence a především nejrůznější typy nádorů – to jsou důvody, proč se pacient ocitá na oddělení nukleární medicíny. Zjištění diagnózy onemocnění na počátku předchází detailní a podrobné vyšetření. Jen s přesnými údaji totiž může lékař stanovit správný postup léčby a odhadnout prognózu onemocnění. Pacient má velkou šanci na uzdravení, pokud je připraven cíleně na míru, což umožňuje tzv. teranostika, nová oblast medicíny, která kombinuje specifickou cílenou terapii založenou na specifických cílených diagnostických testech.
Lékaři v Nemocnici Kyjov jsou díky vybavení zdejšího pracoviště nukleární medicíny již dnes schopni důležité údaje o stavu pacientova vnitřního prostředí poskytnout. Podle prim. MUDr. Jaromíra Bernátka je léčba na míru medicínskou cestou budoucnosti.
MUDr. Jaromír Bernátek patří mezi uznávané diagnostiky se specializací na nukleární medicínu.  Pacienti, s nimiž se setkává, přichází s velmi závažnými zdravotními problémy z nejrůznějších oborů jako je onkologie, neurologie, psychiatrie, kardiologie, endokrinologie, urologie či pediatrie.
„U dětských pacientů jde například o detekci vrozených vývojových vad ledvin, kde metodami nukleární medicíny lze odlišit nejrůznější tvarové či polohové anomálie ledvin a malé pacienty tak ušetří dalších náročnějších či více zatěžujících vyšetření,“ upřesnil MUDr. Bernátek.
Pomoci s diagnózou u pacientů s rakovinou či neurologickými nebo srdečními potížemi už dnes klasická nukleární medicína umí. Dalším logickým krokem by mělo být vybudování PET/CT pracoviště, kdy pomocí nejmodernějšího přístroje zcela pokryjeme kompletní spektrum nukleárně medicínských diagnostických vyšetření. Ocení to zejména pacienti z blízkého regionu, kteří musí za tímto složitějším vyšetřením jezdit např. do Brna nebo Zlína. Podle MUDr. Bernátka lze díky PET/CT mimo jiné detekovat a sledovat léčbu u celé řady nádorových onemocnění, a tak zvýšit pravděpodobnost jejich vyléčení.
Nukleární medicína obecně používá metody, které pomocí malého množství radioaktivní látky pomáhají odhalit problém v těle nebo určit správnou léčbu a zpráva pro ošetřujícího lékaře je tak mnohem detailnější. PET/CT je v současnosti nejmodernějším postupem, jak výrazně zkvalitnit péči o pacienta.
„Kyjovská nemocnice je na tuto metodiku personálně i zkušenostně připravena a pokud by se tuto vizi podařilo uskutečnit, byla by první nemocnicí okresního typu v ČR s touto diagnostickou modalitou,“ upřesňuje důležitost PET/CT primář oddělení nukleární medicíny MUDr. Jaromír Bernátek a dodává, že i nemocnice okresního typu by tak mohla mít šanci už v blízké budoucnosti pokrýt kompletní spektrum nukleárně medicínských diagnostických vyšetření pro pacienty velké části jižní Moravy. Za nejdůležitější považuje spolupráci s onkology, která by se díky tomuto přístroji dostala na mnohem vyšší úroveň.

https://www.nemkyj.cz/nuklearni-medicina

Kyjov 23_01_05

Veronika Hollerová
tisková mluvčí Nemocnice Kyjov
T: +420 777 908 294
E: hollerova.veronika@nemkyj.cz
www.nemkyj.cz