Tisk článku

Pozvánka


Pozvánka na V. ročník workshopu Pokroky v urogynekologii a léčbě močové inkontinence

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na V. ročník workshopu „Pokroky v urogynekologii a léčbě močové inkontinence“, který se uskuteční ve dnech 31. 5. - 1. 6. 2018 v Kulturním domě v Kyjově. Akci bude tradičně pořádat Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie (SUNU) České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně.
Cílem workshopu je prezentace nejaktuálnějších poznatků v této problematice. Program je sestaven z přednášek, posterů a video prezentací, včetně operačních možností léčby. Praktickým přístupem chceme oslovit široké auditorium z řad odborné veřejnosti.

Akce bude zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání. Na závěr workshopu obdrží účastníci certifikát.

Jsme přesvědčeni, že navážeme na vysokou úroveň z prvních čtyř ročníků a že workshop bude přínosem pro Vaši další praxi. Těšíme se na společné setkání s Vámi.


11636 

Za koordinační výbor workshopu
přednosta Urologického oddělení Nemocnice Kyjov
MUDr. Miroslav Krhovský