Tisk článku

Poradna pro odvykání kouření v Nemocnici Kyjov

 

Do boje s kouřením – Nemocnice Kyjov otvírá Poradnu pro odvykání kouření

Kuřákům, kteří se rozhodli přestat s kouřením, svítá na lepší časy. Závislost na tabáku je onemocnění, které se rádo vrací, jeho účinná léčba ovšem existuje. Díky spolupráci s lékaři z plicního oddělení byla nově v kyjovské nemocnici otevřena poradna pro odvykání kouření.
Přestat kouřit má význam v každém věku, pouhé omezení kouření ovšem nestačí. Ze statistik vyplývá, že 70 % kuřáků si přeje přestat (a mnozí se o to už několikrát neúspěšně pokusili).
„Zbavit se závislosti na tabáku bez cizí pomoci je obtížné, úspěšnost, což v našem případě znamená dosažení 1 roku abstinence, je pouze 3-5 %. Přitom krátká strukturovaná intervence zdravotnického pracovníka zvyšuje úspěšnost na 8-10 % a intenzivní léčba s farmakoterapií na 25-35 % i více,“ vysvětluje doktorka farmacie Soňa Zahrádková, která poradnu v Kyjově vede. Odvykací kúra obvykle trvá tři měsíce a úspěšnost je podle ní vysoká. Navíc na ni přispívají i některé zdravotní pojišťovny.

Rakovina plic i další onkologická onemocnění

Kouření poškozuje všechny orgány, svůj podíl má na vznik onkologických onemocnění.
„Ročně je v České republice diagnostikováno 6600 pacientů s karcinomem plic a 5600 pacientů zemře. Zvýšené riziko o 10–15% karcinomu plic je u kuřáků. Riziková hranice je 200 tisíc vykouřených cigaret. Kouření se rovněž uplatňuje jako etiologický faktor karcinomu močového měchýře, karcinomu hlavy a krku, chronické obstrukční choroby plicní, onemocnění periferních cév a ischemické choroby srdeční,“ upřesňuje lékařka plicního oddělení Nemocnice Kyjov MUDr. Petra Košťálová.
Nejvíce kuřáků umírá na kardiovaskulární onemocnění. První problémy přichází až o 15 let dříve jako v případě nekuřáků.
„Kouření je hlavním rizikovým faktorem plicních nemocí, diabetu, osteoporózy, urychluje stárnutí kůže, komplikuje hojení ran, způsobuje šedý zákal, poruchy erekce a reprodukční schopnosti u mužů, u žen zvyšuje pravděpodobnost potratu, riziko narození dítěte s nižší porodní hmotností a vrozenými vývojovými vadami. Je jedním z hlavních rizikových faktorů pro syndrom náhlého úmrtí kojenců.
„Nejčastější formou užívání tabáku jsou u nás cigarety. Ze všech tabákových výrobků mají největší potenciál vyvolat a udržet závislost (rychlé vstřebávání nikotinu z respiračního traktu a přes vlásečnice nosní sliznice). Každý začátek kouření je spojený se sociální závislostí, postupně se vyvíjí psychická závislost, kdy se cigareta stává nedílnou součástí každodenních aktivit. Po nějaké době, která závisí na genetické dispozici, vzniká fyzická závislost,“ vysvětluje Zahrádková, která úspěšně absolvovala garantovaný kurz České lékárnické komory „Odvykání kouření v lékárnách“ a bude se klientům věnovat.
Poradna bude otevřena každou středu v době od 12.00-14.30 a najdete ji v přízemí infekčního oddělení (vchod zprava od dopravy G). Zájemci ji mohou navštívit po předchozím telefonickém objednání na tel.: 737 885 049, popřípadě se objednají na konzultaci osobně v lékárně u hlavní brány nemocnice.

Veronika Hollerová
tisková mluvčí Nemocnice Kyjov
T: +420 777 908 294
E: hollerova.veronika@nemkyj.cz
www.nemkyj.cz