Tisk článku

Odborníci poradí, jak pečovat o proleženiny

Trpí někdo z Vašich blízkých proleženinami? Zastavte se v pondělí 25. listopadu od 12 do 15 hodin na Chirurgickém oddělení Nemocnice Kyjov. Uskuteční se tam osvětová akce, v rámci níž zkušení odborníci zájemcům poradí, jak o takové osoby vhodně pečovat.

AKCE „STOP PROLEŽENINÁM“ NABÍDNE:
- praktické ukázky polohování a domácí rehabilitace,
- prezentace polohovacích pomůcek a jejich využití,
- možnost konzultace se zdravotně-sociální pracovnicí,
- přítomnost nutriční terapeutky, ochutnávka výživových doplňků a mnoho dalších přínosných informací.

Proleženiny trápí především pacienty trvale upoutané na lůžko či invalidní vozík. Protože se jedná o velmi bolestivé zdravotní komplikace, Nemocnice Kyjov se rizikem jejich vzniku usilovně zabývá. Zřídila i Skupinu pro prevenci a péči o dekubity a chronické rány. Jsou v ní zastoupeny zdravotní sestry ze všech oddělení. Na pravidelných poradách se tento odborný tým seznamuje s fotodokumentací některých proleženin a společně probírá doporučenou léčbu. V nemocnici navíc působí 2 sestry konzultantky, které na správné ošetřování dekubitů dohlížejí. Pokud se na kterémkoli z oddělení pacient trpící proleženinami vyskytne, jsou informovány a ve spolupráci s lékařem pak určují další postup léčby.

Mgr. Filip Zdražil
tiskový mluvčí Nemocnice Kyjov
mob.: +420 778 734 797
zdrazil.filip@nemkyj.cz


                              14097