Tisk článku

Očkovací místo Veselí nad Moravou

KDY A KDE?

Očkování probíhá ve Veselí nad Moravou, v budově polikliniky (oddělení následné péče).

OTEVÍRACÍ DOBA OČM:

ÚTERÝ  12:30–15:00


Děkujeme za respektování pracovní doby.


OBECNÉ INFORMACE

 • Prosím zájemce o očkování, aby se do budovy dostavili v souladu s předem stanoveným termínem očkování, který jim byl přidělen centrálním rezervačním kalendářem https://registrace.mzcr.cz/ a v doprovodu maximálně 1 osoby.
 • K očkování je třeba mít připravený průkaz totožnosti, kartičku zdravotní pojišťovny.
 • Vchod do budovy je bezbariérový.
 • Změnu nebo zrušení termínu hlaste minimálně den dopředu, nejlépe do 13.00 hod.
 • Časté otázky k očkování.

KONTAKTNÍ OSOBA:

Bc. Markéta Pírková – vedoucí sestra očkovacího místa Veselí nad Moravou
Mobil: +420 601 312 622

Pokud se na telefonní čísla nedovoláte, zašlete na uvedený mobil SMS ve tvaru:
RUŠÍM OBJEDNÁNÍ - JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ROČNÍK NAROZENÍ, ČÍSLO DÁVKY, DATUM OBJEDNÁNÍ nebo jakýkoli jiný dotaz, který se týká OČM.

CO POTŘEBUJI MÍT SPLNĚNO PŘED PŘÍCHODEM A CO S SEBOU?

 • Registrace a následná rezervace termínu je možná přes centrální rezervační systém MZČR https://registrace.mzcr.cz/ . Podrobné informace k očkování jsou dostupné na webu Ministerstva zdravotnictví.
 • V případě výpadku rezervačního  systému nebo pokud nemáte možnost si termín zarezervovat sami nebo někdo z příbuzných, obraťte se telefonicky na vedoucí očkovacího centra pí. Pírková, na tel. Čísle +420 601 312 622.
 • Počet vakcín je objednán vždy den předem, podle počtu rezervací.
 • Většinou máme k dispozici několik dávek navíc, a tedy můžeme naočkovat náhodné příchozí zájemce. Není to však pravidlem! Pokud budete mít právě cestu kolem a očkování v plánu, zkuste se zastavit.
 • Upozorňujeme, že po potvrzení infekce COVID - 19 (antigenní test nebo PCR) lze očkovat až po 3 měsících, v případě, že ještě neuplynula tato lhůta, nebude možné vakcínu podat.
 • Jestliže jste se registrovali pomocí unikátního kódu (chronicky nemocné osoby) od Vašeho ambulantního specialisty, poprosíme Vás o lékařskou zprávu z poslední návštěvy u lékaře, jenž Vám tento kód vystavil. V opačném případě, bohužel, nebudeme moci očkování poskytnout.
 • Při příchodu za naší administrativní pracovnicí budete dotázáni, zda-li potřebujete vytisknout certifikát o provedené vakcinaci nebo si můžete nainstalovat aplikaci Tečka do svých telefonů.
 • Po úspěšné nebo neúspěšné registraci, rezervaci i vakcinaci, budete informováni přes e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

JAK OČKOVÁNÍ PROBÍHÁ?
1.    Příchod na OČM do čekárny a vyplnění dotazníku o zdravotním stavu, dětí vyplníte i čestné prohlášení.
2.    Pokračujete na recepci, kde na Vás bude čekat naše administrativní pracovnice, které předáte dotazník, KP, OP a následně budete zapsáni do PC a budete dotázáni, zda budete chtít tištěný certifikát o vakcinaci.
3.    Změření teploty
4.    Konzultace s lékařem (případně pediatrem)
 • zde můžete položit jakékoli dotazy nebo obavy (bližší informace pro očkované jsou rovněž dostupné na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/ nebo na bezplatné lince 1221).
 • lékař se Vás bude ptát, jak se aktuálně cítíte, jestli jste prodělali Covid, případně kdy, jestli trpíte nějakou poruchou srážlivosti krve nebo alergickými projevy.
 • individuálně potom stanoví dobu, kterou strávíte v čekárně po očkování, pro případné projevy nežádoucích účinků. (z pravidla 15 min. pro osoby bez dřívější alergické reakce, pro osoby s alergickými projevy zpravidla 30 min.)
5.    Následuje samotná APLIKACE VAKCÍNY DO DELTOVÉHO SVALU NA NEDOMINANTNÍ PAŽI naší zdravotní sestřičkou, která Vám sdělí i čas, kdy můžete opustit čekárnu.
6.    Pokračujete do čekárny, čas si hlídáte sami, prosím o dodržení nutného času, můžou se vyskytnout komplikace, a když nám utečete dříve, nebudeme Vám schopni poskytnout případně rychlou pomoc.
7.    Kdo chtěl tištěný certifikát, bude mu předán v čekárně, během doby po očkování.

NOVĚ OČKUJEME  UPRAVENOU VAKCÍNOU

!!!!!Od 4.11.  bude spuštěn rezervační systém  pro očekávanou,upravenou (bivalentní) vakcínu Comirnaty original/omicron BA.4, BA.5.!!!!!
Tato vakcína plynule nahradí vakcíny BA.1. Ty nadále nebudou běžně dostupny, pouze v případě nedostatku skladových zásob.

 • Nové vakcíny jsou určeny pouze pro posilovací dávky tzn. 1.  a 2.  posilovací dávku. (tzv. Booster). Nelze podávat jako primovakcinaci.
 • Původní vakcíny Comirnaty original se upravenou vakcínou NEPŘEOČKOVÁVÁ.
 • Lze aplikovat dospělým a dětem od 12 let.
 • Aplikace je možná nejdříve 3 měsíce od poslední dávky
 • Ostatní náležitosti, které je třeba mít vyplněny s sebou na očkování:
 • U nezletilých je třeba mít vyplněno čestné prohlášení a dotazník o zdravotním stavu (podepisuje zákonný zástupce, přímo na očkovacím místě).
 • U dospělých postačí vyplnit dotazník o zdravotním stavu (přímo na očkovacím místě).
 • Posilovací dávky jsou dle České vakcinologické spol. doporučovány podávat:
 • Klientům v zařízení sociální péče a osobám o ně pečující.
 • Všem osobám ve věku 60 let a více.
 • Pacientům se závažnou imunosupresí nebo výrazným imunodeficitem (laicky = závažné poruchy imunity) ve věku 12 a více let.
 • Zdravotnickým zaměstnancům, kteří pracují v těsném kontaktu s osobami trpící vážným imunokompromitujícím stavem (=stav, kdy např. pacienti prochází onkologickou léčbou, kdy pacienti trpí sníženou imunitní reakcí, nebo naopak pacienti po transplantaci, kteří potřebují imunitní rekce potlačit).
Možno podávat současně s očkováním proti chřipce. Osobně doporučuji rozestup alespoň 1 týden, ideálně 3 týdny. (očkování proti chřipce neposkytujeme)

JAKÉ VĚKOVÉ KATEGORIE OČKUJEME A JAKÉ MÁME VAKCÍNY?

Dospělí od 18 let:
Modifikovanou  vakcínu (upravenou i proti mutaci Omicron), která je určena jako posilovací.
Od firmy Pfizer/Biontech.
 • Při podání 1. a 2. posilovací dávky – očkujeme vakcínou Comirnaty original/omicron BA.4-BA.5.
 • U dospělých osob je třeba před očkováním vyplnit dotazník o zdravotním stavu (můžete vyplnit až u nás na očkovacím místě).
 • Minimální rozestup od poslední dávky jsou 3 měsíce.

Dospívající ve věkové kategorii 16-18 let
 • Pro děti dospívající platí volnější pravidla při očkování.
 • První a druhé dávky neočkujeme, pouze v OČM nemocnice Kyjov.
 • Pro posilovací dávky podáváme upravené vakcíny Comirnaty Original/Omicron BA.4-5.
 • U dospívajících postačí vyplnit DOTAZNÍK O ZDRAVOTNÍM STAVU. Není nutná přítomnost zákonného zástupce – adolescenti již nejsou vyšetřeni pediatrem, ale běžným lékařem pro dospělé.

Děti ve věkové kategorii 12-15 let
 • U dětí je nutno vyplnit DOTAZNÍK O ZDRAVOTNÍM STAVU podepsán zákonným zástupcem. (můžete vyplnit až na u nás na očkovacím místě).
 • Také je třeba mít čestné prohlášení – písemný souhlas zákonných zástupců.
 • Očkujeme taktéž vakcínou Comirnaty a posilovací Comirnaty original BA.4-5 od firmy Pfizer/Biontech.
 • 1. a 2. dávka, následně pak posilovací (již upravená vakcína). Časový rozestup mezi jednotlivými dávkami jsou min. 3 měsíce.
 • Alespoň jeden ze zákonných zástupců musí být přítomen během očkování.
Děti ve věkové kategorii 5-11 let u nás neočkujeme, pouze OČM Nemocnice Kyjov.