Tisk článku

O zdraví pacientů se stará nutriční tým Nemocnice Kyjov

To, co jíme, odhalí, kým jsme

Poradenství v oblasti léčebné výživy u různých druhů onemocnění, přímá péče o pacienty na odděleních, práce v nutriční poradně nebo dohled nad přípravou nemocniční stravy a dodržováním správných postupů, použitím surovin i následným servírováním, to vše mají v kompetenci nutriční poradkyně. V Nemocnice Kyjov pracují v současné době čtyři a k tomu jeden nutriční asistent. Ke klientům přistupují podle individuálních potřeb. Jejich práci připomíná i Světový den výživy 16. října.
„Nejčastěji probíhá poradenství u onemocnění diabetes mellitus (cukrovka), v těhotenství a kombinace cukrovky s jinými onemocněními. Dále se zaměřujeme na pacienty s podvýživou, nadváhou a obezitou, u kterých provádíme vstupní dotazníkový screening. Terapeut pacienta zdiagnostikuje a vypracuje individuální rámcový jídelní lístek s přihlédnutím k aktuální fyzické aktivitě a netolerovaných potravin,“ popsala Jana Kopečková, vedoucí nutričního týmu s tím, že současně probíhá přímá spolupráce s lékaři z diabetologie.
Dietní postup po každé operaci určí lékař ve spolupráci s nutričním terapeutem. Ten následně pacientovi doporučí, jak se nejlépe stravovat a při propuštění z nemocnice mu předává edukační materiál. Nejčastěji jde o pacienty s onemocněním trávicího traktu, po operacích, onemocnění žlučníku, ledvin, žaludku, slinivky nebo střev.
Pomoc onkologickým pacientům  
Velkou skupinu, které se věnují nutriční specialisté, jsou onkologičtí pacienti. Po přijetí k hospitalizaci v nemocnici prochází takový klient nutričním screeningem.
„Screening vyhodnotí pacienty v ohrožení malnutricí. Pokud z různých příčin nezvládají sníst běžnou stravu, doporučíme tzv. sipping, což je kompletní, vyvážená tekutá forma stravy.  Sipping je i součástí některých diet podávaných v nemocnici při hospitalizaci, může být v tekuté i krémové formě,“ upřesnila Kopečková.
Jakých chyb se pacienti dopouštějí nejčastěji? Nedodržují pestrou, plnohodnotnou a vyváženou stravu. Nutriční terapeut se proto nevěnuje jen léčebné výživě, ale svůj význam má i pro další zájemce, kteří se na Nutriční poradnu mohou obracet. Poradna se nachází v přízemí budovy L2 u dolní vrátnice nemocnice. Na základě žádanky od praktického či ošetřujícího odborného lékaře jsou edukace hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Potřebujete konzultaci?
Kontaktujte Nutriční poradnu Nemocnice Kyjov T: 518 601 288 a Mob. 724 292 574

Veronika Hollerová
tisková mluvčí Nemocnice Kyjov
T: +420 777 908 294
E: hollerova.veronika@nemkyj.cz