Tisk článku

O pokrokocích v urogynekologii debatují v Kyjově odborníci

Nemocnice Kyjov pořádá tento čtvrtek a pátek pátý ročník urologického workshopu. Je zaměřen na pokroky v urogynekologii a léčbě močové inkontinence. Do Kyjova míří více než stovka odborníků.
Urogynekologické obtíže, především pak močová inkontinence, patří k významným oblastem v práci urologa. Počet žen trpících těmito problémy sice v posledních letech nenarůstá, množství vyšetření však ano. „V minulosti to bylo celkem tabuizované téma a spousta pacientek se za své potíže styděla. Stud se i díky osvětě daří odbourávat a začíná převažovat zájem o řešení,“ vysvětluje Miroslav Krhovský, primář urologického oddělení Nemocnice Kyjov. Jeho pracoviště patří v rámci České republiky v oblasti urogynekologie k nejvyhlášenějším.
To byl taky hlavní důvod, proč se před deseti lety v Kyjově uskutečnil první takto zaměřený seminář. „V té době se významněji začaly řešit rekonstrukce pánevního dna za pomoci síťkových implantátů. Já jsem na toto tehdy nové téma absolvoval zahraniční stáž, která byla natolik přínosná, že jsem se s touto problematikou rozhodl seznámit kolegy prostřednictvím workshopu," dodává okolnosti vzniku jedné tradice primář Krhovský.
Pořádáním workshopů Nemocnice Kyjov reaguje na neustálý vývoj v oblasti medicíny. V případě urologie není až tak překotný, jako v některých jiných lékařských oborech, i proto se akce nekoná každý rok.
První ročník v roce 2008 navštívilo sotva dvacet lidí, akce však měla takový ohlas, že Česká urologická společnost požádala o její zopakování. Zájem s každým ročníkem roste, pro ten letošní je registrována více než stovka účastníků. Jedná se o seminář nadregionálního významu, za kterým do Kyjova přijíždějí lékaři a odborníci z celého Česka i Slovenska. Přednášející patří k významných osobnostem svého oboru, během dvoudenního programu vystoupí mimo jiné hned šest profesorů. Garantem je Česká urologická společnost.