Tisk článku

Nemocnice Kyjov vstoupila do programu časného záchytu rakoviny plic

Do pilotního programu časného záchytu karcinomu plic vstoupilo nově plicní oddělení Nemocnice Kyjov. Pacienti, kteří se zapojí a využijí této příležitosti, mají velkou šanci na včasný záchyt onemocnění a z toho vyplývající vyšší úspěšnost léčby. Záchyt karcinomu v ranném stádiu má totiž podle lékařů významný vliv na prognózu onemocnění. V ideálním případě, k čemuž právě tento screeningový program směřuje, budou mít pacienti dokonce velkou šanci na úplné vyléčení.
Karcinom plic patří mezi malou skupinu onemocnění, která jsou běžným vyšetřením jen velmi špatně zachytitelná.  
„Karcinom plic se vyskytuje až z 90% u kuřáků. Nejčastěji se projevuje kašlem, který neodeznívá, dušností a dalšími celkovými příznaky jako je únava nebo úbytek na váze. Nevýhodou je, že zpočátku nebolí a může být bezpříznakový. Lékař karcinom plic v ranném stádiu neodhalí jinak než rentgenovým či dnes již přesněji CT vyšetřením,“ vysvětluje prim. plicního oddělení Nemocnice Kyjov MUDr. Petr Kolman.
Kritéria pro zapojení do programu časného záchytu jsou pevně stanovena. Účastníkem může být pacient ve věku od 55 do 75 let, který vykouřil minimálně 20 tzv. „krabičkoroků“, tedy např. 20 cigaret denně po dobu 20 let či 10 let 40 cigaret denně. Pacienta většinou odesílá na plicní ambulanci praktický lékař a do programu je zařazen ambulantním pneumologem. S ním absolvuje krátký pohovor, je mu provedeno vyšetření funkce plic a nabídnuta pomoc při zanechání kouření. Po vyplnění dotazníku je pak odeslán k vyšetření na CT pracoviště radiodiagnostického oddělení.
„Vyšetření plic na CT v rámci programu screeningu je speciální svou extrémně nízkou dávkou při zachování jeho vysoké diagnostické výtěžnosti. Vyšetření se provádí nativně, tedy bez nutnosti aplikace kontrastní látky do žíly,“ doplňuje prim. RDG Nemocnice Kyjov Luboš Látal.
Pacienti zařazení do tohoto programu již nemusí na vyšetření dojíždět do Brna. V rámci JMK vedle brněnských nemocnic splnila přísná kritéria MZČR pouze Nemocnice Kyjov. V celé republice je takových screeningových pracovišť jen 25.
Program zatím poběží 5 let, během kterých pacienti absolvují vstupní CT vyšetření a následně periodicky další, upřesňuje prim. MUDr. Kolman a dodává, že v případě pozitivního záchytu jsou schopni nabídnout i komplexní diagnostiku a ve spolupráci s krajskými onkology i léčbu.
Kuřákům, kteří by chtěli přestat kouřit, se Kyjovská Nemocnice věnuje i prostřednictvím protikuřácké poradny. Zájemci se mohou objednat přes webové stránky nebo například v nemocniční lékárně.

Více v reportáži https://itvs24.cz/kyjov/magazin-kyjov-19-11-2022

Kyjov 24. 11. 2022

Veronika Hollerová
Tisková mluvčí Nemocnice Kyjov
T: 777 908 294
E: hollerova.veronika@nemkyj.cz