Tisk článku

Nemocnice Kyjov úspěšně snižuje riziko proleženin


Proleženiny jsou navzdory pokroku v medicíně stále vážným problémem, který způsobuje pacientům bolesti a ohrožuje jejich zdraví, v krajním případě i život. Vznikají zpravidla u osob upoutaných na lůžku a s omezenou schopností pohybu.

Nemocnice Kyjov se rizikem vzniku proleženin, odborně dekubitů, usilovně zabývá. Každoročně obměňuje část lůžek za moderní, polohovatelná, aby pacientům zajistila maximální pohodlí. Například v loňském roce jsme pořídili 22 lůžek za téměř šest set tisíc korun a letos dalších 17 pro oddělení intenzívní péče za 1,4 milionu. Nemalou pozornost věnujeme i zajištění aktivních antidekubitních matrací.
Je to investice, která přináší ovoce. Počty pacientů s dekubity v Nemocnici Kyjov meziročně klesají – vloni se objevily zhruba u 150 hospitalizovaných osob. Ve většině případů šlo o proleženiny v počátečním stádiu, které lze zpravidla velmi dobře léčit.

V Nemocnici Kyjov působí Skupina pro prevenci a péči o dekubity a chronické rány. Jsou v ní zastoupeny zdravotní sestry ze všech oddělení. Na pravidelných poradách se tento odborný tým seznamuje s fotodokumentací některých proleženin a společně probírá doporučenou léčbu. „Máme i 2 sestry konzultantky, které na správné ošetřování dekubitů dohlížejí. Pokud se na kterémkoli z oddělení dekubit vyskytne, jsou informovány, ve spolupráci s lékařem určí postup léčby a pacienta dále sledují," dodává náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Veronika Neničková.          14066