Tisk článku

Nemocnice Kyjov spustí rekonstrukci pracoviště ARO

Nemocnici Kyjov čeká jedna z významných investičních akcí. Dnes realizaci posvětili zástupci Jihomoravského kraje, města i vedení nemocnice. Stavební úpravy pracoviště ARO (Anesteziologicko resuscitační oddělení) startují 1. října 2022. Mají pracoviště posunout do kvalitativně a plošně lepších prostor, které odpovídají dnešnímu standardu pro klienty i zaměstnance nemocnice.
„ARO bylo otevřeno v roce 1969 a bylo prvním samostatným pracovištěm ARO v regionu a třetí na jižní Moravě. Od roku 1993 je provoz situován v lůžkových křídlech budovy chirurgického pavilonu, který byl postaven v roce 1947. Prozatím nedošlo na ARO k žádným větším stavebním úpravám a rekonstrukcím,“ vysvětlila nutnost rekonstrukce Veronika Neničková, statutární zástupce Nemocnice Kyjov s tím, že předpokládané dokončení je plánováno na konec příštího roku.
„Ta investice je velmi významná, protože je to druhá největší nemocnice v kraji, samozřejmě problémy a potřeba investic jsou ve všech nemocnicích poměrně značné. Tady se JMK podílí 14,5 mil. Kč, zbytek je hrazen z IROPu, financování je tak dobře zajištěno,“ vyjádřil člen Rady JMK pověřený oblastí investic Vladimír Šmerda a doplnil jej radní za oblast zdravotnictví Jiří Kasala:
„ARO v Kyjově je jedním z klíčových oddělení, a proto bylo nutné přistoupit k této strategické investici.“
V rámci stávající investiční akce dojde k rekonstrukci oddělení ARO včetně nutné přístavby k budově C. Zrekonstruovaná i přistavěná část bude vybavena novým přístrojovým a interiérovým vybavením pro zajištění špičkové zdravotní péče.
„JMK v posledních letech v Kyjově masivně investuje a je to vidět. Kyjovské nemocnice je páteřní nemocnicí JMK a zaslouží si, aby tady vyrostlo nejen nové ARO, ale i následně gynekologicko-porodnický areál,“ potvrdil význam stavby František Lukl, náměstek hejtmana JMK a starosta Kyjova.
„ARO bude navazovat na operační sály a odpadne tím složitý a dlouhý převoz pacienta na oddělení. Provoz oddělení ARO bude přímo propojen přes filtr na diagnostickou složku, konkrétně nejčastěji používané CT pracoviště,“ upřesnil Bronislav Klečka, provozně technický náměstek Nemocnice Kyjov.
Nový záměr rozšiřuje kapacity provozu oddělení ze 6 na 7 lůžek, zároveň zvyšuje odolnost zdravotního systému s poskytováním zdravotních služeb pacientům s Covid 19 nebo v případě jiných nenadálých situací.

Projekt je financován v rámci REACT-EU, 98. výzva IROP SC 6.1– Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby. Předpokládané náklady /včetně DPH/:

  • Stavba                                                  83.5 mil. Kč 
  • Zdravotnická technika a vybavení       45 mil. Kč 
  • Inženýrská činnost                                  3 mil. kč 
  • Projekty                                                  3 mil. Kč                                           

dotace REACT-EU               120 mil. Kč
zdroje JMK                             14.5 mil. Kč 

 

Veronika Hollerová
tisková mluvčí Nemocnice Kyjov
T: +420 777 908 294
E: hollerova.veronika@nemkyj.cz

14641

14642