Tisk článku

Když zachráníte život ženy a dítěte, naplní se smysl Vašeho poslání

Uplynulých 13 let stál v čele gynekologicko-porodnického oddělení v Kyjově. MUDr. Júliuse Marušku,
ovšem můžete jako lékaře zdejší nemocnice potkávat téměř dvě desetiletí. Absolvent Lékařské
fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě nastoupil v Kyjově v květnu 2004 coby zástupce
tehdejšího primáře. Přišel se zkušenostmi z ambulance onkogynekologie a ambulance pro riziková a
patologická těhotenství. Po 18 letech v Kyjově primariát předává svému mladšímu kolegovi MUDr. Pavlu
Kostkovi.
„Když jsem začínal ještě na Slovensku, neměli jsme na oddělení přiměřené vybavení, dokonce ani ultrazvuk, což ke kvalitní péči potřebujete. To se mi, myslím, postupně podařilo naplnit v Kyjově. Medicína se rychle rozvíjí, když přijdete s nějakými vědomostmi, nevystačíte s nimi dlouho. Od studií jsem měl zájem se v oboru vzdělávat. I proto se nám podařilo zařadit nové odvážnější trendy v operativě, a to i díky vybavení pracoviště přístrojově,“ popisuje dnes už bývalý primář Maruška kroky, které vedly k postupnému vybavení zdejších operačních sálů a celého gynekologicko-porodnického pracoviště. Vzpomíná také na vzdělávání a studijní pobyty jak v zahraničí, tak například na specializovaných pracovištích v Praze na Homolce, Novém Jičíně nebo v Ostravě. Podle MUDr. Marušky se dnes část operativy přesouvá do specializovaných pracovišť, přesto si i v Kyjově troufají na operace, při kterých už řadu let pomáhají moderní laparoskopická věž a další přístroje. Významně se zjednodušila operativa, zkrátil čas operací, urychlilo hojení pacientek a objevuje se jen mizivé procento pooperačních komplikací.

Porodnice má být především bezpečná
Požadavky nové generace rodiček cílí na moderní vybavení a nové trendy v porodnictví. I přes snahy
se prozatím nepodařilo přebudovat porodní sály, přesto kyjovská porodnice vždy patřila mezi
uznávané a s velkým počtem porodů. Ženy, které tady rodily, se rády vrací a chtějí v Kyjově rodit
opakovaně. MUDr. Maruška za období funkce primáře vyškolil devět lékařů s plnou specializovanou atestací z oboru gynekologie a porodnictví, další lékaři mají základní kmen a jsou v přípravě.
„V posledních letech bohužel mnohem více rozhoduje internet než skutečná kvalita poskytované
péče. My sledujeme různé faktory v péči o ženy, počet císařských řezů, počet operačních porodů,
poranění při porodu a další. Vybavili jsme porodní sály moderními plně polohovatelnými lůžky, navýšili jsme počet kardiotokografů, které sledují nejen stav dítěte, ale i matky, pořídili jsme centrální
monitor nebo ultrazvukový přístroj s vysokou mírou rozlišení, možností 3D a 4D snímků přímo na
ambulanci porodního sálu,“ popsal mimo jiné některé vymoženosti současné porodnice v Kyjově MUDr.
Maruška s tím, že jde především o to, aby byl porod úspěšně veden až do konce. Podle lékaře se i
nekomplikovaný porod může v okamžiku změnit v drama a matka i dítě mohou být v ohrožení.
„Je věc ženy, jak si zabezpečí přítomnost u porodu. Může s ní přijít partner, dula nebo jakákoli
jiná podpora, snažíme se vyhovět porodním plánům, podporujeme bonding, to už je dnes všechno
samozřejmost. Od svých lékařů a sester jsem chtěl, aby se vždy chovali slušně. Pacientka nebo
rodička vždy nedokáže posoudit odbornost či závažnost situace, umí ale ocenit empatický přístup,“
míní Maruška s tím, že v každém oboru je prostor pro rozvoj.
Moderní porodnictví podle dnes už bývalého primáře přináší maminkám co nejvíce volnosti, i ve
spolupráci s porodními asistentkami. Na lékařích je zajistit bezpečnost a zdraví pro ženu i dítě a
ošetřit riziko spojené s porodem, které může kdykoli nastat. Součástí práce lékařů na operačních a
porodních sálech je neustálá přítomnost možného úmrtí, což do života přináší velký stres a
zodpovědnost.
„Uvedu příklad akutního císařského řezu, kdy jsme díky naší péči a odbornému přístupu pracoviště
ARO v Kyjově za dramatických okolností zachránili matku. I přes komplikace díky našemu správnému
přístupu porodila i po letech zdravé dítě,“ uvedl bývalý primář s tím, že oproti nemilosrdným
statistikám v ČR nezemřela v Kyjově za uplynulých dvacet let žádná rodička.
„Na Moravu budu mít vždy krásné vzpomínky, nejen profesně. Za těch téměř dvacet let jsem tady víc
než doma. Potkal jsem zde velmi mnoho milých a příjemných lidí, kteří přáteli zůstanou po zbytek
mého života,“ ohlíží se Maruška. Z plného nasazení plánuje odcházet postupně, jako lékař by proto
mohl sloužit ve zkráceném režimu, ať už v kyjovské nemocnici nebo na Slovensku a dodává:
„Když bojujete o život ženy a dítěte, jste v neustálém stresu, s tím usínáte i vstáváte. Když jejich život
zachráníte, je to velká úleva a radost. Vidíte, že se to podařilo, že se naplnil smysl vašeho povolání a
poslání, že jste to dokázali.“

Kyjov 11. 11. 2022
14783

Veronika Hollerová
tisková mluvčí Nemocnice Kyjov
T: +420 777 908 294
E: hollerova.veronika@nemkyj.cz
www.nemkyj.cz