Tisk článku

INFORMACE PRO VEŘEJNOST


PRO NÁVŠTĚVY


 
Potraviny a nápoje

Pokud je hodláte přinést nemocnému, je lépe se předem domluvit s ošetřujícím lékařem.
Nevhodnou poživatinou můžete pacienta poškodit zvláštní obezřetnosti je třeba u pacientů s dietami
a  u dětí.

Nemocným nenoste:

1. Květiny v květináčích ani jiné věci, které mohou být zdrojem infekce.
2. Řezané květiny, pokud se jedná o hospitalizované na chirurgických odd. (chirurgie, ortopedie, gynekologie,    urologie, ORL)
3. Obecně se nedoporučuje pacientům velká množství syrového ovoce.
4. Dětem nenoste drahé ani hlučné hračky.


Psychologické desatero:

Na návštěvu pacienta (ať člen rodiny či přítel) se připravte.
Zvažte pacientův stav a zvolte přiměřenou délku návštěvy a počet návštěvníků (nejvýše 2 osoby současně).
Přijďte čistě a vhodně oblečeni v příjemné náladě a ochotně vyslechněte obavy a strasti nemocného.
Pacienta povzbuďte, potěšte, uklidněte a posilujte v něm víru k uzdravení nebo alespoň ke zlepšení stavu.
Nesnažte se o radostný rozhovor za každou cenu. O velkých starostech spíše pomlčte, na nemocného nepřesouvejte závažná rozhodnutí. Chce-li však projevit svůj názor, vyslechněte ho.
Nesnažte se udržovat konverzaci za každou cenu, pokud je nemocný unaven, návštěvu přerušte. I mlčení a držení za ruku může mít terapeutický přínos.
Těžce nemocný člověk má právo vyjádřit nejen své obavy a strach, ale také zármutek a žal. Neodmítejte tyto projevy, ventilace těchto obav může mít pro pacienta ozdravný účinek.
Berte ohled na spolupacienty. Při vstupu do pokoje pozdravte všechny, při odchodu popřejte brzké uzdravení. Opusťte pokoj v případě, že některý pacient je v těžkém stavu, lékař nebo sestra provádějí vyšetření či pacient potřebuje vykonat toaletu na lůžku.
Pokud něco chcete nemocnému přinést, pamatujte na přiměřenost (viz výše).
Při loučení sdělte, zda a kdy příště přijdete a slíbený termín dodržte.

 

Žádost o poskytnutí informace

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (Netýká se žádostí o výpis z dokumentace).

Formulář ke stažení ZDE.