Tisk článku

Díky e-aukcím Nemocnice Kyjov šetří statisíce


8. října 2019, Kyjov


 Bez ohledu na plošné zdražování komodit se kyjovská nemocnice snaží snižovat provozní výdaje. V oblasti dodávky spotřebního materiálu od roku 2006 úspěšně využívá elektronických aukcí. Díky nim nemocnice ročně ušetří statisíce korun.

„Největší úsporu letos evidujeme u dodávky setů pro stanovení přímého HDL a LDL cholesterolu, kde jsme ve srovnání s předchozí totožnou zakázkou ušetřili skoro 400 tisíc. Prostřednictvím elektronické aukce jsme letos realizovali i zakázku na dodání intravenózních kanyl, kde bylo ušetřeno skoro 100 tisíc korun,“ zmiňuje položky s nejvyšší úsporou referentka obchodního oddělení Eva Šafářová.
Princip e-aukcí je jednoduchý. Účastníci vidí cenu, kterou sami nabízejí, a vedle ní taky nejnižší nabídku. V průběhu aukce, která zpravidla trvá okolo 45 minut, účastníci cenu snižují (zvyšovat nelze), aby právě jejich nabídka byla pro Nemocnici Kyjov tou nejvýhodnější a tedy vítěznou. Cena je totiž hlavním hodnotícím kritériem.
Čím více účastníků, tím větší šance vysoutěžit danou komoditu výhodněji. „Naše obchodní oddělení proto v případě zakázek do půl milionu korun aktivně oslovuje potenciální dodavatele a na blížící se e-aukci je upozorňuje,“ dodává Šafářová.
Většina zakázek se soutěží na období 1 roku, v některých případech i na dobu delší, maximálně však 4 roky. Aukci nastavují vyškolené referentky obchodního oddělení kyjovské nemocnice. Používají přitom elektronický nástroj, který je povinný pro zakázky velkého rozsahu. „Tento nástroj ale využíváme i u malých zakázek z důvodu postupné elektronizace všech veřejných zakázek, lepší finanční kontroly a většího přehledu nad nákupy,“ říká ředitel Nemocnice Kyjov Lubomír Wenzl.
V roce 2018 nemocnice realizovala skoro tři desítky elektronických aukcí v celkovém objemu 30 milionů korun. Ušetřila přitom bezmála 3 miliony. Jsou to peníze, které může využít třeba při zvyšování komfortu pacientů.


Mgr. Filip Zdražil
tiskový mluvčí Nemocnice Kyjov
Mob.: +420 778 734 797
zdrazil.filip@nemkyj.cz