Tisk článku

Díky aktivitě dárců se Nemocnice Kyjov v nouzovém stavu nepotýkala s nedostatkem krve

 11. června  2020

Nadcházející neděli si připomínáme Světový den dárců krve. Tento termín nebyl Světovou zdravotnickou organizací stanoven náhodou – právě 14. června 1868 se narodil rakouský biolog a lékař Karl Landsteiner, který poprvé popsal krevní skupiny. Za svůj revoluční objev získal i Nobelovu cenu.

Světový den dárců krve oslavuje všechny, kteří takto nezištně pomáhají, současně upozorňuje na skutečnost, jak je dárcovství krve pro záchranu života důležité. Lidská krev je i přes velký medicínský pokrok stále nenahraditelná, nelze ji uměle vyrobit. Transfuze krve jsou přitom nezbytné například při těžkých úrazech s rozsáhlým krvácením, taky u velkých operací, především v ortopedii a velké chirurgii. Na transfuzi krve jsou odkázáni mnozí pacienti, u kterých došlo vlivem nemoci k selhání jejich vlastní krvetvorby nebo krvetvorba je dočasně poškozena. Plazma dárců obsahuje srážecí faktory a slouží k léčbě nemocných s různými poruchami srážení krve, ať již vrozenými nebo získanými.

Na transfuzním oddělení kyjovské nemocnice se vloni uskutečnilo zhruba 3500 odběrů, vedle dlouholetých dárců se připojují i mladí lidé. „Každoročně evidujeme v průměru 200 prvodárců. Radost máme především z toho, že drtivá většina z nich pak v dárcovství pokračuje,“ dodává primářka Hematologie a transfuzního oddělení Jitka Hovadíková Kujíčková.

Dárcovství krve předchází celkové vyšetření. Samotný odběr pak trvá 10 minut, během nichž je odebráno 450ml krve. Ta je zpracována na erytrocyty a plazmu a po splnění všech předepsaných vyšetření uložena v krevní bance, kde čeká na svého příjemce. „Dárce pak ještě nějakou dobu zůstává na transfuzním oddělení, kde pro něj máme připraveno malé občerstvení. Děkujeme všem,  kteří ochotně a opakovaně přicházejí a krev darují. Vážíme si toho o to více, že naši dárci přicházeli i v „koronavirové“ době. Díky jejich odhodlání nedošlo v nemocnici ke kritickému nedostatku krve pro potřebné pacienty,“ vyzdvihuje primářka Kujíčková.

Krev mohou darovat  zdraví lidé od 18 do 65 let, s hmotnostní vyšší než 50 kilogramů. Jedná se o akt dobrovolný a bezplatný, dárci ale mají po odběru nárok na den volna.


Mgr. Filip Zdražil
tiskový mluvčí Nemocnice Kyjov
mob.: +420 778 734 797
f.zdrazil@mukyjov.cz