Tisk článku

Zpráva z šetření spokojenosti hospitalizovaných pacientů


Nemocnice Kyjov uskutečnila v termínu od 1. do 31. května 2023 dotazníkové šetření spokojenosti svých pacientů. Celkem se do šetření zapojilo devatenáct lůžkových oddělení. S cílem zajistit validitu výsledků byla požadována alespoň 60% návratnost a tato hodnota byla překonána, neboť se zúčastnilo 65 % ze 1595 pacientů propuštěných v květnu 2023.
Během šetření bylo odevzdáno a vyhodnoceno 1 031 vyplněných dotazníků. Metodika šetření vycházela z projektu Národní hodnocení spokojenosti hospitalizovaných pacientů Ministerstva zdravotnictví ČR. Každý pacient, resp. jeho zákonný zástupce, který byl propuštěn z nemocnice v květnu 2023, obdržel před propuštěním formulář s otázkami, a formulář s volným prostorem pro záznam slovních komentářů. Na otázky v dotazníku odpovídali respondenti známkami jako ve škole (1 = nejlepší, naprostá spokojenost, 5 = nejhorší, naprostá nespokojenost).
„Vyplněné dotazníky byly pacienty vhazovány do uzamčených schránek na jednotlivých odděleních. Poté byly formuláře s otázkami naskenovány a odeslány na Ministerstvo zdravotnictví ČR ke strojovému zpracování a vyhodnocení výsledků,“ uvedla manažerka kvality Nemocnice Kyjov Mgr. Lenka Rousková a zdůraznila, že výsledky šetření ukazují na výrazně vysokou míru spokojenosti hospitalizovaných pacientů, za což si personál Nemocnice Kyjov zaslouží velké poděkování.
„Naskenované formuláře se zaznamenanými slovními komentáři byly zaslány vedoucím pracovníkům jednotlivých oddělení, kteří s nimi budou dále pracovat, předávat informace podřízeným a reagovat na připomínky pacientů, pokud je to možné,“ doplnila Rousková.
Vyjádření pacientů byla také předána vedení Nemocnice Kyjov. V drtivé většině se jednalo o velmi pozitivní a děkovné názory pacientů. Pouze v ojedinělých případech byly zaznamenány výhrady týkající se vybavení oddělení a pokojů, počtu pacientů na pokoji a stravy. Sporadicky se v odpovědích objevuje kritika jednotlivých členů zdravotnického personálu. Nejčastěji měli respondenti výhrady v oblasti stravy, přesto byla dosažená výsledná hodnota velmi slušná a to 1,62. Naopak přístup veškerého personálu, včetně lékařů, sester, sanitářek a uklízeček, byl vysoce oceňovaný, hodnocení chování lékařů k pacientům dosáhlo známky 1,12 a chování sester 1,11.

„Proběhlé šetření, organizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, bylo pro personál i pacienty náročné. Vyplňování dotazníků zahrnovalo vysoký počet otázek s jejich specifickou formulací a systém vyplňování. Z tohoto důvodu si personál a pacienti zaslouží velké uznání a poděkování za jejich zapojení,“ připojil se ředitel Nemocnice Kyjov MUDr. Jiří Vyhnal.


Kyjov 23_08_01

Veronika Hollerová
Tisková mluvčí Nemocnice Kyjov
tel. 777 908 294
e-mail: hollerova.veronika@nemkyj.cz