Výběrové řízení

Primář/primářka interního oddělení

Ředitel Nemocnice Kyjov oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa primář/primářka interního oddělení Nemocnice Kyjov.

Primář/primářka anesteziologicko-resuscitačního oddělení

Ředitel Nemocnice Kyjov oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa primář/primářka anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Kyjov.

Primář/primářka dětského oddělení

Ředitel Nemocnice Kyjov oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa primář/primářka dětského oddělení Nemocnice Kyjov.