Tisk článku

Volba vhodné porodnice


VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Která porodnice je správnou volbou? Nemocnice Kyjov provedla dotazníkové šetření mezi nastávajícími rodičkami s cílem zjistit faktory ovlivňující volbu porodnice a vyhodnotit nedávno zavedená opatření. Šetření probíhalo od 1. dubna do 30. června 2023. Celkem bylo odevzdáno 100 vyplněných dotazníků.
Nastávající rodičky obdržely tištěný dotazník při registraci k porodu (několik týdnů před termínem porodu) a vyplněné formuláře vhazovaly do uzamčené schránky ve vestibulu porodního oddělení. Hodnotící škála odpovídala systému známek ve škole, kde 1 znamená nejlepší hodnocení, absolutní souhlas a 5 nejhorší, absolutní nesouhlas.
„Výsledky šetření ukázaly, že nejčastějšími důvody pro volbu porodnice byla dostupnost z bydliště, doporučení jiné osoby, často kamarádky nebo příbuzné, vlastní předchozí zkušenost s danou porodnicí a dobrá pověst nemocnice,“ vyjmenovala manažerka kvality Mgr. Lenka Rousková důvody, které hrají roli při rozhodování, kam do porodnice. Doplnila, že ostatní důvody, jako např. absolvování předporodního kurzu nebo nabídka plen zdarma, hrály při volbě porodnice jen okrajovou roli.
„Personál porodního oddělení byl hodnocen vynikajícím způsobem. Maminky vyjádřily velmi pozitivní slovní komentáře ohledně přístupu personálu a komunikace s nimi,“ zdůraznil ředitel Nemocnice Kyjov MUDr. Jiří Vyhnal a zdůraznil, že známky 1,06 a 1,02 (za přístup personálu a jeho komunikaci s respondentkami) společně s pochvalnými komentáři si zaslouží uznání zdravotnického personálu kyjovské porodnice.


Kyjov 23_08_01


Veronika Hollerová
Tisková mluvčí Nemocnice Kyjov
tel. 777 908 294