Tisk článku

Světový den mateřského jazyka


Každoročně 21. února si připomínáme Světový den mateřského jazyka. Jako mateřský jazyk je v českém prostředí nejčastěji označován první jazyk, který se jedinec naučil, a má tak zásadní vliv na vnímání světa již od dětství. V daném jazyce obyčejně myslí a nejraději jej užívá ve své rodině a svém soukromí – je mu nejbližší. Jde o jazyk, kterým na dítě mluvila jeho maminka nebo jiná osoba, která se významně podílela na jeho výchově.
„Rodiče své děti přirozeně pozorují, mají srovnání s jejich vrstevníky. Není nutné se znepokojovat, pokud dítě v pěti letech neumí vyslovovat R nebo Ř. Je však dobré mít představu o tom, co by mělo v různém věku zvládat. Je určitě zásadní sledovat, zda dítě dobře rozumí, kolem 2. roku by mělo zvládnout alespoň 50 slov a začít tvořit věty,“ uvedla Alice Kolaříková, klinická logopedka Nemocnice Kyjov s tím, že poruchu v oblasti řeči, jazyka nebo komunikace pak řeší právě kliničtí logopedi.
„Těžkou poruchu řeči u dítěte ve čtyřech letech může signalizovat např. to, že dítě nespojuje slova, netvoří věty, není schopné si zapamatovat básničku, komolí slova. O rok později by rodiče měli zpozornět, pokud jejich dítě zaměňuje hlásky ve slovech, nedokáže odvyprávět krátký děj, má oslabenou krátkodobou paměť nebo je motoricky neobratné,“ vysvětlila Kolaříková, rodičům přitom nedoporučuje spoléhat na to, že dítě z nějaké poruchy vyroste, že „se to samo srovná“.
V případě pochybností je vždy lepší poradit se s odborníkem a pokud možno začít případný problém řešit.
Klinický logoped pečuje i o dospělé klienty s afázií (poruchou tvoření a porozumění jazyka), dysfagií (poruchou polykání) nebo dysartrií (poruchou srozumitelnosti řeči jako následek úrazu či cévní mozkové příhody).
Asociace klinických logopedů vydává odborný e-časopis Listy klinické logopedie. Jeho součástí je projekt podcastových rozhovorů „Řeč o řeči“. Rozhovory jsou publikovány jednou měsíčně např. na Youtube a jsou určeny široké veřejnosti. Časopis a podcasty najdete na stránkách  https://casopis.aklcr.cz.
Dále např. nakladatelství Pasparta nabízí on-line webináře s řečovou tématikou, kterými provází zkušené logopedky, aktuálně dne 19. 3. 2024 v čase 17.00-18.30 hod. na téma „Vývojová dysfázie v praxi“.  

https://www.nemkyj.cz/logopedicka-ambulance

Kyjov 24_02_19