Tisk článku

Stomická poradna


Stomická poradna v Nemocnici Kyjov: Komplexní péče pro pacienty se stomiemi


Kyjov 10. 7. 2024 – V kyjovské nemocnici funguje Stomická poradna, která je pomocníkem pacientů se stomiemi zažívacího a močového traktu. Poskytuje komplexní péči a podporu, která je nezbytná pro správnou péči o stomie a kvalitnější život těchto pacientů. Poradna je otevřena každou středu od 7.00 do 12.00 hodin a nachází se v prostorách pracoviště endoskopie Nemocnice Kyjov.

Stomická poradna nabízí řadu služeb, včetně edukace pacientů, která pomáhá především v počátcích seznámit se se stomií, naučit se správné péči a používání potřebných pomůcek. Další důležitou službou je poradenství při výběru vhodných stomických pomůcek. Téměř vždy totiž odpovídají individuálním potřebám každého pacienta. V Nemocnici v Kyjově poskytujeme také psychologickou podporu a poradenství v případě jakýchkoli problémů nebo komplikací spojených se stomií.

Výhodou poradny v Nemocnici Kyjov je, že pacienti nepotřebují žádné doporučení od jiných lékařů. Stačí přijít v uvedených ordinačních hodinách nebo se předem telefonicky objednat. Frekvence návštěv poradny je individuální a závisí na potřebách pacientů. Někteří mohou potřebovat častější kontakt, zatímco jiným postačí návštěva s větším časovým rozestupem.

Poradna funguje každou středu v prostorách endoskopie od 7.00 do 12.00 hodin. Zdravotní sestry také úzce spolupracují s agenturami domácí péče, které se starají o pacienty se stomiemi. Tato spolupráce zajišťuje, že pacienti mají kontinuální a kvalitní péči i mimo nemocniční prostředí. Stomická poradna v Nemocnici Kyjov je zde pro vás, aby vám poskytla potřebnou podporu a péči.

Neváhejte nás navštívit nebo kontaktovat pro více informací na telefonním čísle 518 601 050, oddělení Chirurgie 3B nebo na mobilním telefonním čísle 606 777 681 - stomická sestřička Lenka Němcová je k dispozici v uvedeném čase.

Kontakty pro média:
Pro další informace a dotazy:
Veronika Hollerová, tisková mluvčí
hollerova.veronika@nemkyj.cz
T: 777 908 294
www.nemkyj.cz

O Nemocnici Kyjov: Nemocnice Kyjov je předním zdravotnickým zařízením poskytujícím široké spektrum zdravotnických služeb s důrazem na kvalitní a bezpečnou péči o pacienty.