Tisk článku

Regionální onkologické centrum rozšiřuje spolupráci


Regionální onkologické centrum Nemocnice Kyjov nabízí novou naději pro pacienty trpící nejčastějšími nádorovými onemocněními v regionu Kyjovska, Veselska a Hodonínska. Centrum, fungující pod záštitou Masarykova onkologického ústavu v Brně (MOÚ), poskytuje vysokou kvalitu péče bez nutnosti cestování už nyní. Jeho kompetence se v nejbližší době rozšíří. Jednali o tom ředitel MOÚ v Brně prof. MUDr. Marek Svoboda a ředitel Nemocnice Kyjov MUDr. Jiří Vyhnal.

„To, co jsme začali před třemi lety, probíhá v největší míře, máme tady největší množství onkologů a je tady komplexní komplement, zobrazovací metody, endoskopická péče, chirurgická péče a další odbornosti. V této nemocnici se nám spolupráci daří posouvat nejdále,“ zdůraznil ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D..
Čtyři lékaři z MOU se střídají v různých ambulantních dnech a doplňují tým v Kyjově. Cílem je pokrýt každý všední den. Vedoucím lékařem Regionálního onkologického centra v Kyjově bude pověřen MUDr. Jiří Tomášek, vedoucí lékař ambulancí Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ. Kvalita onkologické péče v posledním desetiletí vzrostla a cílem je provést co nejvíce diagnostiky a terapie přímo v Kyjově, aby pacienti nemuseli cestovat.
„Máme velký zájem rozvíjet spolupráci v onkologické péči o pacienty z našeho regionu. Chceme co nejlepší péči poskytovat v úzké spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem. Naší snahou je dále umožnit rozvoj a spolupráci lékařů v oblasti paliativní medicíny,“ řekl ředitel Nemocnice Kyjov MUDr. Jiří Vyhnal.

Stejná kvalita péče, lepší dostupnost
Kyjov ještě v letošním roce plánuje podávání části cílené (biologické) terapie. Stále je aktuální také zájem nemocnice pořídit nový přístroj PET CT, který dokáže pacienta vyšetřit nejen anatomicky, ale i po stránce funkční. Potvrdil to i primář kyjovského oddělení nukleární medicíny MUDr. Jaromír Bernátek s tím, že kyjovské pracoviště je po personální stránce připraveno.
V Česku by podle Zdravotnického deníku měly být v nejbližších letech investovány 2 miliardy korun do rozvoje onkologické péče. Rozšiřování služeb Regionálního onkologického centra je také informací pro obvodní lékaře z jihu Moravy, kteří již nemusí posílat své pacienty na vzdálená pracoviště. Regionální onkologické centrum Nemocnice Kyjov v těsné spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně přináší pacientům naději na kvalitní péči blíže jejich domovu.

Kyjov 23_05_30
Veronika Hollerová
Tisková mluvčí Nemocnice Kyjov
tel. 777 908 294
e-mail: hollerova.veronika@nemkyj.cz