Tisk článku

Prvním miminkem v Nemocnici Kyjov je Tomáš Vašíček


Tisková zpráva

Prvním miminkem v Nemocnici Kyjov je Tomáš Vašíček


Kyjov – 4. ledna 2024 Prvním dítětem roku 2024 v Nemocnici Kyjov je chlapeček, který se narodil 2. ledna ve 4 hodiny a 46 minut. Rodiče mu dali jméno Tomáš. Maminka Hana Ingrová z Vlkoše po všech stránkách kladně ocenila svoji volbu, kyjovskou porodnici – s přístupem personálu byla maximálně spokojena.
V roce 2023 proběhlo v Porodnici Kyjov přesně 700 porodů. Jedná se o dva porody více než v předchozím roce 2022. Statistický úřad i pro letošní rok předpokládá pokles porodnosti, který byl vidět i v kyjovské porodnici. Loňský nárůst (i když takto maličký) lze považovat za jasný úspěch v návratu rodiček do Porodnice Kyjov. Porodnici navíc čeká dlouho očekávaný krok směrem k modernizaci.
„Rada JMK schválila na letošní rok investici, která půjde do rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení a samotné porodnice s tím, že plánujeme rekonstrukci celého pavilonu, jehož součástí je i oční oddělení s operačními sály. Během příštích let projde tento komplex rozsáhlou rekonstrukcí,“ zdůraznil MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel Nemocnice Kyjov.
Zájem o porodnici v Kyjově potvrzuje kolektiv porodních asistentek, lékařů a celého týmu, který vychází ve všech směrech maminkách vstříc a podporuje přirozený a respektující přístup k porodům, rodičkám a jejich potřebám.
„Došlo k dalšímu poklesu počtu prováděných císařských řezů, bylo jich provedeno 17,3 %. Je to skvělé číslo ve srovnání s republikovým průměrem (25,6 %, za rok 2022), těsně se blížíme k požadavku WHO, která uvádí jako opodstatněné ukončit těhotenství císařským řezem v 15 % případů. Pokles je zřetelně způsoben faktem, že se nám podařilo oproti roku 2022 ztrojnásobit počet přirozených/vaginálních porodů po předchozím císařském řezu,“ upřesnil primář kyjovské gynekologie MUDr. Pavel Kostka a jedním dechem dodává, že i přes mírnou nedůvěru některých maminek drtivá většina po zvládnutém vaginálním porodu ocenila výhody rychlejšího zvykání si na mateřskou roli.
„Pokračujeme také ve výrazném snižování počtu nástřihů hráze, nyní prováděných ve frekvenci 20 %. Počet vážnějších samovolných porodních poranění se tím téměř nezměnil. Epidurální analgezii u nás žádá lehce podprůměrné množství rodiček (11 %), celorepublikově to je 13 %,“ upřesnil primář.
V Kyjově se v jednom případě narodila dvojčata, porozená přirozenou cestou. Celkový počet dětí narozených v porodnici v roce 2023 dosáhl počtu 701 dětí. Stejně jako v minulosti se narodilo více chlapečků (372) než holčiček (329).
Maminky v Kyjově oceňují nejen profesionalitu týmu, ale také další služby porodnice, jako hojně navštěvované pravidelné předporodní kurzy, cvičení v těhotenství, spolupráci s profesionálním fotografem, tejpování, laktační poradenství i v domácím prostředí po porodu, rautové stravování po dobu pobytu v porodnici nebo možnost využít nadstandardní či rodinný pokoj.

Pozn. k chystané rekonstrukci:
Nemocnice Kyjov předpokládá stavební zahájení Rekonstrukce gynekologicko-porodnického pavilonu po dokončení nezbytné projektové přípravy a výběrového řízení dodavatele stavby v průběhu 3. čtvrtletí 2024.
Celková cena akce bude známa až po dokončení výběrového řízení dodavatele stavby, odhad je cca 200 mil. Kč. Financování je předpokládáno z příspěvku zřizovatele Nemocnice Kyjov – Jihomoravského kraje.
Projekt řeší celkovou rekonstrukci pavilonu, tj. úpravy vnitřních rozvodů sítí, efektivnější využití vnitřních prostor, doplnění dalšího výtahu a zejména vytvoření nových moderních porodních sálů.


Pro další informace a dotazy kontaktujte:
Veronika Hollerová, tisková mluvčí
hollerova.veronika@nemkyj.cz
777 908 294
www.nemkyj.cz

15894