Tisk článku

Projekt Profesionální tým v Nemocnici Kyjov

Nemocnice Kyjov vstoupila do inovativního projektu, jehož cílem je hledat další možnosti zlepšení firemní kultury. V období od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2024 se bude zaměřovat na posílení dobrých mezilidských vztahů, týmovosti, pozitivní atmosféry a konstruktivní komunikace mezi zaměstnanci i manažery.
„Naše snaha je jasná – chceme vytvořit prostředí, ve kterém se naši zaměstnanci budou cítit spokojení a podporovaní, ať už se věnují zdravotnické péči, úklidu nebo administrativě. Věříme, že práce v harmonickém týmu, který je navzájem výborně sehraný a vykazuje empatii vůči pacientům, má klíčový vliv na kvalitu poskytované péče,“ zdůraznil ředitel Nemocnice Kyjov MUDr. Jiří Vyhnal.
Během projektu bude nemocnice hledat a testovat různé nástroje a strategie, které pomohou dosáhnout výše uvedeného cíle. Půjde především o rozvoj dovedností v oblasti komunikace, týmové spolupráce, řešení obtížných a konfliktních situací nebo leadershipu.
„Chceme, aby naši zaměstnanci měli více příležitostí růst a posilovat své profesní dovednosti. Věříme, že vytvoření profesionálního a přátelského prostředí přinese pozitivní dopad nejen na nás samotné, ale také na naše pacienty,“ vyjádřila personální náměstkyně Nemocnice Kyjov Eva Hošková.
Rozpočet projektu je 2 364 600 Kč a zapojeno do něj bude postupně 120 zaměstnanců napříč jednotlivými pracovními pozicemi. V rámci připravovaných aktivit budou mít možnost vyzkoušet moderní techniky sebepoznání, rozvoje a získají současně podporu, která pro ně může být praktickou inspirací.

Kyjov 23_06_29

Veronika Hollerová
Tisková mluvčí Nemocnice Kyjov
tel. 777 908 294
e-mail: hollerova.veronika@nemkyj.cz

Registrační číslo projektu: CZ.03.03.01/00/22_021/0001589
Operační program Zaměstnanost plus

  15489