Tisk článku

Pediatrie byla pro mě jasná volba

Představujeme vám MUDr. Terezu Zlámalovou (Navrátilovou), sympatickou absolventku lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, lékařku se specializací v oboru dětské lékařství. Její vášní je neonatologie, je zařazena do atestační přípravy.
Od března letošního roku působí na dětském oddělení Nemocnice Kyjov, kde má možnost pracovat i s novorozenci. Její kariéra začala před deseti lety na dětském oddělení v Nemocnici TGM v Hodoníně, po roce přešla na Neonatologické oddělení FN Brno. S neonatologií se ztotožnila natolik, že se jí bude nadále věnovat i v Kyjově.
„Neonatologie je mi blízká a pracoviště v Kyjově mi poskytuje skvělou příležitost. Zdejší prostředí je příjemné a očarovala mě možnost osobního růstu, rozvoje péče i prostředí. S kolegy sdílíme podobná očekávání,“ zmínila MUDr. Zlámalová. V nemocnici v Kyjově mají lékaři možnost pečovat o děti od 34. týdne těhotenství, přičemž děti narozené před tímto termínem jsou přesměrovány na specializovaná pracoviště.

Důležitá je podpora rodiny
Ráda tráví čas v přírodě, baví ji turistika a při cvičení si pročistí mysl. Mateřství, které považuje za důležitou zkušenost v životě ženy i lékařky, ji ještě více přivedlo k práci s dětmi a miminky. Centrum zájmu se ale z kriticky nezralých přesunulo spíše k fyziologickým a lehce patologickým novorozencům. MUDr. Zlámalová přiznala: „Dříve jsem pracovala ve FN Brno, kde byly v rámci neonatologického oddělení zahrnuty všechny typy péče, tedy i péče o kriticky nezralé. V průběhu vlastního těhotenství se můj zájem se začal soustředit spíše na zralejší děti, podporu laktace a nově vznikající rodiny. Na stávajícím pracovišti, které je menší a rodinnější mohu tuto myšlenku krásně realizovat. “
V Kyjovské nemocnici se MUDr. Zlámalová věnuje péči o děti na oddělení novorozenců, ale i na standardních odděleních a JIP v rámci dětského oddělení. Je také certifikovanou laktační poradkyní.
V nově zřízené neonatologické ambulanci bude nyní poskytováno laktační poradenství, a to i pro maminky po propuštění z nemocnice.
„Velmi důležitá je podpora maminky, jak psychologická podpora, praktický nácvik kojení, tak možnost klást otázky a ujištění že všechno je přesně tak, jak má být. “ upřesnila MUDr. Zlámalová.
Podle Zlámalové je při péči o děti nejdůležitější zachovávat láskyplný přístup, stanovovat pevné hranice a udržovat chladnou hlavu. V práci je důležitá spolupráce mezi rodiči a lékaři, klíčové jsou vzájemný respekt a komunikace.
„Uvědomuji si, jak důležité je komunikovat, ale také zůstat pokorný, nepřestávat se rozvíjet a brát si ponaučení.“

Kyjov 15. 6. 2023
Veronika Hollerová
Tisková mluvčí Nemocnice Kyjov
tel. 777 908 294
e-mail: hollerova.veronika@nemkyj.cz

15477