Tisk článku

Otevření zrekonstruovaného pracoviště ARO


TISKOVÁ ZPRÁVA

Historický okamžik pro region – Nemocnice Kyjov otevřela moderní Anesteziologicko-resuscitační oddělení.

Kyjov, 28. listopadu 2023 – Přesně jeden rok trvala rekonstrukce jednoho z nejmodernějších specializovaných pracovišť na Moravě. Nemocnice Kyjov v úterý 28. listopadu 2023 otvírá dveře k novým standardům zdravotní péče. Během jednoho roku vyrostlo v Kyjově moderní Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO), které bylo zrekonstruováno za podpory Jihomoravského kraje, nemocnice a REACT-EU.
Jsem rád, že se nám daří smysluplně využívat peníze z Evropské unie. Dostali jsme 120 milionů z programu REACT-EU, 14 milionů přidal kraj a 1,5 milionů samotná Nemocnice Kyjov. Díky tomu se konečně dostane kyjovské ARO do standardu, který si tahle část kraje zaslouží,“ vysvětluje význam financování hejtman Jihomoravského kraje, Jan Grolich.
Kyjovské ARO bylo otevřeno již v roce 1969 a od té doby neprošlo většími stavebními úpravami. Díky rekonstrukci jsme získali modernější a efektivnější prostředí pro poskytování péče. Nově napojená intenzivní lůžka na diagnostická zařízení nám umožňují rychleji a bezpečněji přesouvat pacienty na vyšetření, například na CT a podobně. To je obrovský přínos pro bezpečnost a pohodlí pacientů i personálu,“ doplňuje radní pro zdravotnictví, Karel Podzimek.
Stavební úpravy pracoviště ARO začaly 5. října 2022. Rekonstrukce byla zahájena s cílem posunout toto klíčové oddělení do moderních a kvalitativně lepších prostor, které odpovídají dnešnímu standardu zdravotní péče, a to jak pro klienty, tak zaměstnance nemocnice. „Kyjovská nemocnice je klíčovou institucí pro zdravotní péči v našem kraji. Jsem hrdý, že jsme dokázali zajistit potřebné finance pro takto významnou modernizaci, která zvyšuje standard péče o naše pacienty,“ zdůrazňuje význam projektu pro region František Lukl, náměstek hejtmana pro kulturu a cestovní ruch a kyjovský starosta.
Celý projekt rekonstrukce ARO oddělení je výsledkem toho, že Nemocnice Kyjov získala dotaci, která míří na rozvoj a modernizaci nemocnic v souvislosti s proběhlou pandemií covid-19. Z tohoto pohledu nově zrekonstruované odd. znamená i zlepšení připravenosti na případné další hrozby, které mohou přijít. Důležitým impulsem pro rekonstrukci oddělení byla nemožnost izolovat mezi sebou jednotlivé pacienty, v případě, že trpí vážnou nemocí, což nové prostory umožňují. Kromě stavebních úprav je nyní ARO v NK vybaveno nejmodernějšími hi-tech technologiemi, které souvisí s poskytováním intenzivní péče, jako jsou nejnovější plicní ventilátory, sofistikovaná lůžka s možností automatického polohování pacienta a monitoringu nezbytných funkcí,“ upřesnil MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel Nemocnice Kyjov.
Moderní pracoviště vyrostlo na místě původního oddělení. Nově zrekonstruované a přistavěné části pracoviště ARO jsou vybaveny nejmodernějším přístrojovým a interiérovým vybavením, lékaři i další zdravotnický personál budou zajišťovat pacienty s ohrožením základních životních funkcí na 7 lůžkách.

Zahájení stavby          5. 10. 2022
Předání stavby            5. 10. 2023
Kolaudace                   2. 11. 2023

Stavba                                                    89,2 mil. Kč
Zdravotnická technika a vybavení        40,3 mil. Kč
Inženýrská činnost                                  3 mil. Kč
Projekty                                                  3 mil. Kč   
 
Financování:                                        
dotace REACT-EU                   120,0 mil. Kč
zdroje JMK                                 14,0 mil. Kč
zdroje Nemocnice Kyjov             1,5 mil. Kč

Projekt je financován v rámci REACT-EU, 98. výzva IROP SC 6.1– Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.


Kontakt pro média:
Veronika Hollerová, tisková mluvčí
Email: hollerova.veronika@nemkyj.cz
Telefon: 777 908 294
www.nemkyj.cz