Tisk článku

Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří


V neděli 10. září 2023 Nemocnice Kyjov uspořádala DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Rádi bychom všem poděkovali, že si našli čas, aby k nám nahlédli.

Také bychom chtěli vyjádřit dík všem našim zdravotníkům a personálu nemocnice, kteří se aktivně zapojili do této události. Vážíme si vaší práce!

Děkujeme Městu Kyjov za podporu a spolupráci při organizaci tohoto dne, protože se k nám připojili i zástupci navazujících služeb. Dům dětí a mládeže Kyjov, Zdravotní klaun, Canisterapeutické sdružení jižní Morava a jejich terapeutičtí pejsci se svými páníčky si také zaslouží díky za připravené aktivity pro děti.

Za spolupráci děkujeme i Klvaňovu gymnáziu a střední zdravotnické škole Kyjov a Střední polytechnické škole Kyjov.

Dále patří poděkování složkách Integrovaného záchranného systému (Policii ČR - Územní odbor Hodonín, Hasičskému záchrannému sboru ČR, ZZS JMK za jejich podporu a RÁDIU JIH za živé vysílání z areálu nemocnice.

Velký dík směřujeme také ke všem dobrovolníkům, kteří přispěli svým časem a energií k tomu, aby tento den byl pro všechny návštěvníky příjemným zážitkem.

Umožnili jste nám ukázat, o čem je zdravotnictví na jižní Moravě a inspirujete nás pokračovat v poskytování nejlepší péče pacientům.