Tisk článku

Novým náměstkem LPP MUDr. Bernátek


MUDr. Jaromír Bernátek novým náměstkem LPP Nemocnice Kyjov

MUDr. Jaromír Bernátek byl jmenován od 1. 3. 2024 novým náměstkem léčebně preventivní péče v Nemocnici Kyjov. 57letý MUDr. Bernátek je absolventem lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, specializoval se v oboru všeobecného lékařství  a následně získal vyšší specializaci v oblasti nukleární medicíny.
Svou kariéru začal jako lékař na Interní klinice IPVZ KNTB a.s. ve Zlíně a později přešel na oddělení nukleární medicíny téže nemocnice, kde postupně zastával roli zástupce primáře, aby se nakonec stal primářem tohoto oddělení a to až do roku 2018, kdy přijal nabídku práce v Nemocnici Kyjov.
MUDr. Bernátek je členem několika významných komisí a pracovních skupin, včetně Komise pro nukleární medicínu při vědecké radě České lékařské komory, Zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru nukleární medicíny a Akreditační komise pro obor specializačního vzdělávání ve stejném oboru.

Svou současnou pozici primáře nukleární medicíny v Nemocnici Kyjov využívá k podpoře rozvoje regionálního zdravotnictví. Plánuje implementaci přístroje PET/CT do klinické praxe Nemocnice Kyjov jako prvního v nemocnicích okresního typu v České republice. Jako náměstek pro léčebnou a preventivní péči se chce zaměřit na efektivní komunikaci mezi vedením a jednotlivými primariáty, personální politiku a spolupráci s nemocnicemi vyššího typu. Jeho cílem je větší sdílení poznatků a zkušeností z oblasti zdravotní péče mezi krajskými a okresními nemocnicemi, přičemž zdůrazňuje, že vysoce kvalitní medicína není výhradní záležitostí fakultních či krajských nemocnic.


15919

24_03_04