Tisk článku

Novorozené děti budou hlídat nové monitory dechuNadace Křižovatka předala darem 17 monitorů dechu do Nemocnice Kyjov


Brno, 29. ledna 2024 – Nadace Křižovatka dnes předala 17 monitorů dechu v celkové hodnotě 42.500,- Kč na Dětské oddělení kyjovské nemocnice. Dar z rukou ředitelky Mgr. et Mgr. Michaely Špunarové, Ph.D. převzala MUDr. Kamila Kotyková, pověřená vedením a ředitel Nemocnice Kyjov MUDr. Jiří Vyhnal. Srdečné díky patří společnostem VETROPACK MORAVIA GLASS, Indorama Ventures Mobility Moravia, Kouřil – dávkovací čerpadla a NAREX Ždánice za jejich finanční příspěvek k tomuto významnému projektu.

 „Naše hlavní poslání spočívá ve zprostředkování předání monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí. Společnými silami zajišťujeme pravidelnou obnovu těchto citlivých přístrojů ve více než 70 nemocnicích po celé České republice. Během prvního roku života dítěte totiž může dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce k zástavě dechu. Zpomalení nebo zástavu dechu může způsobit jak Syndrom náhlého úmrtí kojenců (SIDS), tak nachlazení, vysoké horečky či jiný chorobný stav. Při dechové zástavě delší než 20 vteřin nebo při snížení dechové frekvence pod 10 dechů za minutu upozorní zvukový a světelný signál přístroje personál nemocnice nebo rodiče, díky čemuž může být dítěti ihned poskytnuta první pomoc. Monitor zároveň dokáže odhalit i mělké dýchání či apnoické pauzy,“ popsala ředitelka nadace Michaela Špunarová.
"Je důležité, že se daří celosvětově snížit počy úmrtí v novorozeneckém věku. V Nemocnici Kyjov si rodiče monitory dechu mohou také zapůjčit pro domácí použití. Dostanou k tomu potřebné informace k případnému zahájení neodkladné resuscitace," doplnil ředitele nemocnice MUDr. Jiří Vyhnal.
                
O Nadaci Křižovatka
Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS) a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky štědrosti sponzorů a dárců pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoické pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu novorozence. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc.
Za 29 let své existence se nadaci podařilo vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic více než 12.000 monitory dechu v celkové hodnotě přesahující 40 milionů Kč.

O projektu „Maminko, dýchám“
Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit monitorem dechu každou postýlku pro miminko na porodnických, novorozeneckých a JIP odděleních nemocnic v České republice. Zároveň umožňuje rodičům výpůjčku monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým dítětem domů.

Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý – stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace:
Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)
Konto veřejné sbírky „Maminko, dýchám“: 245910096/0600 (MONETA Money Bank)

Děkujeme všem laskavým dárcům za podporu a finanční pomoc.


Kontakt:
Veronika Hollerová, tisková mluvčí Nemocnice Kyjov
hollerova.veronika@nemkyj.cz
777 908 294

Mgr. et Mgr. Michaela Špunarová, Ph.D., ředitelka nadace
michaela.spunarova@nadacekrizovatka.cz
732 359 889

Hana Michnová, regionální manažerka pro Moravu
hana.michnova@nadacekrizovatka.cz   
739 887 099
15909
15908