Tisk článku

Noví primáři jmenováni v Nemocnici Kyjov


Tisková zpráva

Noví primáři jmenováni v Nemocnici Kyjov


Kyjov 15. 5. 2024 – Nemocnice Kyjov nedávno dokončila výběrová řízení na pozice primářů pro některá ze svých oddělení. Po důkladném zhodnocení odborných schopností a pracovního profilu jednotlivých uchazečů komise dospěla k následujícím jmenováním:

Interní oddělení:
MUDr. Ľuboš Hasara byl jmenován primářem interního oddělení s platností od 1. června 2024.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení:
MUDr. Petr Suk převezme roli primáře anesteziologicko-resuscitačního oddělení, také od 1. června 2024.

Ve výběrovém řízení na pozici primáře dětského oddělení se nepřihlásil žádný kandidát, a proto se výběrové řízení neuskutečnilo. Vedením je i nadále pověřena lékařka dětského oddělení MUDr. Kamila Kotyková.

„Všem uchazečům děkuji za zájem pracovat na vedoucích pozicích v naší nemocnici a za čas, který věnovali přípravě přihlášek a účasti na pohovorech. Výběrová komise pečlivě posoudila kvalifikaci, zkušenosti a osobnostní předpoklady všech kandidátů. Těm, kteří uspěli, gratuluji a těším se na budoucí spolupráci,“ vyjádřil MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel Nemocnice Kyjov a současně bývalý primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení.

Tato jmenování představují důležitý krok v posilování týmu Nemocnice Kyjov a zároveň záruku pokračování v poskytování kvalitní zdravotní péče pro pacienty v regionu.


Pro další informace a dotazy:
Veronika Hollerová, tisková mluvčí
hollerova.veronika@nemkyj.cz
777 908 294
www.nemkyj.cz

15963 MUDr. Suk

15964 MUDr. Hasara