Tisk článku

Nemocnice Kyjov zřídila pozici ombudsmana

Nemocnice Kyjov zřídila novou pozici ombudsmana. Pokud jste se setkali v nemocnici s nevyhovujícím chováním, byli jste (ne)spokojeni s poskytnutou péčí a službami nebo se domníváte, že zdravotnický personál nekomunikuje podle očekávání, máte právo podat oficiální stížnost. Stejně tak prostřednictvím ombudsmana mohou do nemocnice přicházet podněty na zlepšení.
„Našich pacientů si vážíme a každý podnět je důkladně prošetřen. Rozhodli jsme se v Nemocnici Kyjov vytvořit post nemocničního ombudsmana, aby se klienti, ale i zaměstnanci, měli o koho opřít při řešení svých podnětů a připomínek,“ vysvětlil ředitel Nemocnice Kyjov MUDr. Jiří Vyhnal.
Nemocničního ombudsmana jmenuje ředitel nemocnice. Jeho povinností je mimo jiné zachovávat mlčenlivost. Stává se jím náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Veronika Neničková, MBAce.
„Věříme, že náš zdravotnický personál přistupuje k pacientům s co největší možnou mírou empatie. Vše je ale o konkrétních lidech a může nastat situace, kdy se pacient vymezí. Nebo jsou to rodinní příslušníci, kteří se domnívají, že postupy léčby, chování zdravotníků, zacházení chtějí řešit, nebo se do komplikované situace dostane sám zdravotník,“ popsala některé situace ombudsmanka Veronika Neničková a současně dodává, že se rozhodně nejedná výhradně o negativní zkušenosti nebo ohrožení pacientů. Z nemocnice odchází i spokojení pacienti, kteří mají potřebu, stejně jako jejich rodinní příslušníci, vyjádřit vděk za uplynulou nemocniční péči, za vzorný přístup, empatii a podporu stran lékařů a sester, zkrátka jsou spokojeni.
„Všechny impulsy jsou pro nás důležité, může se jednat o zlepšení a nemocnice je otevřena veřejnosti, proto se nebráníme podnětům. Posouvají nás a má to pro nás obrovský význam,“ dodává nemocniční ombudsmanka. Podněty přitom mohou podávat nejen klienti, ale také zaměstnanci nemocnice.

https://www.nemkyj.cz/podnety-pripominky-stiznosti

Kyjov 8. 3. 2023

Veronika Hollerová
tisková mluvčí Nemocnice Kyjov,
T: +420 777 908 294
E: hollerova.veronika@nemkyj.cz
www.nemkyj.cz