Tisk článku

Nemocnice Kyjov uspořádala dvoudenní setkání lékařů v oblasti urologie a urogynekologie

Nové poznatky pro léčbu urologických a urogynekologických onemocnění přineslo setkání lékařů z celé České republiky. Přijeli do Kyjova na konferenci, kterou historicky pošesté uspořádalo urologické oddělení Nemocnice Kyjov ve spolupráci se Sekcí pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii (SUNU) České urologické společnosti ČLS JEP.
Událost byla významná především pro odborníky v oblasti urologie a urogynekologie. Nemocnice Kyjov a zdejší urologické pracoviště ji pořádaly 1. a 2. června 2023 v Kyjově.
„V medicíně, včetně oblasti funkční urologie, probíhá obrovský vývoj. Každých pár let přinášíme obrovský pokrok. Proto se setkáváme, abychom si vyměnili zkušenosti na úrovni České republiky a sdíleli informace od nás i ze zahraničí. Obzvláště v oblasti technologií a farmakologických preparátů je vývoj obrovský,“ potvrdil předseda České urologické společnosti prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. MBA.
„Přednášející se věnovali nejnovějším výzkumům, diagnostice a léčbě ve zmíněných oborech. Prezentovali výsledky výzkumů a významně přispěli k dalšímu rozvoji funkční urologie a urogynekologie v České republice,“ zdůraznil hlavní koordinátor odborného programu prim. MUDr. Miroslav Krhovský, přední odborník v oblasti urologie a urogynekologie, který v Kyjově přivítal bezmála stovku lékařských špiček z oboru.
Odborný program konference zahrnoval témata jako konzervativní léčba a rehabilitace svalového dna pánevního, anatomické studie, klinické a zobrazovací vyšetřovací metody u poruch pánevního dna, aktuální trendy v operační léčbě benigní prostatické hyperplázie, operační výkony na mužské uretře, operační léčba v urogynekologii a neurourologie.
Na konferenci přednášeli odborníci z celé České republiky, jako prof. MUDr. Roman Zachoval, prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D., prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. a prof. MUDr. Jaromír Mašata, Ph.D.
Konference umožnila odborníkům sdílet poznatky, diskutovat o nejnovějších trendech a navazovat nové kontakty v oboru. Přispěla tak k dalšímu rozvoji funkční urologie a urogynekologie v České republice.

Kyjov 23_06_05
Veronika Hollerová
Tisková mluvčí Nemocnice Kyjov
tel. 777 908 294
e-mail: hollerova.veronika@nemkyj.cz