Tisk článku

Nemocnice Kyjov rozšiřuje onkologický program


TISKOVÁ ZPRÁVA

Kyjov, 26. září 2023 – Nemocnice Kyjov rozšiřuje svůj onkologický program. Nedávno avizovaný vznik Regionálního onkologického centra v Kyjově přináší lékařům, ale především pacientům, další možnosti – využití cílené biologické léčby ve vybraných onkologických centrech, mezi něž patří i Nemocnice Kyjov.
Spolek lékařů v Kyjově ČLS JEP proto inicioval seminář pro lékaře pod záštitou Nemocnice Kyjov na téma onkologie. Přednášejícím byl MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. z Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu (MOU). Hovořilo se například o organizaci onkologické péče v České republice a postavení Regionálního onkologického centra Kyjov. Lékaři mimo jiné diskutovali o tématu sdělování onkologické diagnózy a poskytování informací o prognóze, věnovali se také nádorům trávicího traktu.

Spolupráce a multidisciplinární přístup v onkologii

Díky úzké spolupráci s MOU bude možné i v Kyjově předepisovat specializované léky pro onkologicky nemocné. Cílem spolupráce je také propojit informace potřebné k léčbě pacientů.
„Nyní řešíme datové propojení mezi oběma nemocnicemi tak, aby lékař v Kyjově mohl nahlížet do dokumentace pacienta z MOU a aby měl stejný přístup k dokumentaci našeho pacienta i lékař v Brně. Tím se ještě více prohloubí vzájemná spolupráce,“ vysvětlil ředitel Nemocnice Kyjov MUDr. Jiří Vyhnal s tím, že výměna informací je hlavním předpokladem úspěšné léčby.
„Onkologie je multidisciplinárním oborem, kde spolupráce s jinými obory, jako je intenzivní péče, interna, urologie, plicní medicína, je naprosto zásadní pro úspěch léčebných postupů. Naším cílem je zajistit, aby pacienti léčení v Regionálním onkologickém centru měli přístup ke stejně kvalitní péči, jakou poskytují komplexní onkologická centra větších měst. Toto propojení umožní identifikovat pacienty, kteří potřebují specializovanou péči, a zajistí, že tuto péči dostanou,“ dodal MUDr. Tomášek a zdůraznil, že i pacienti v Nemocnice Kyjov mají přístup ke klinickým studiím, které probíhají v rámci MOU.


Kontakt pro média:
Veronika Hollerová, tisková mluvčí
hollerova.veronika@nemkyj.cz
777 908 294

www.nemkyj.cz


15818