Tisk článku

Manuál k elektronickému objednávání dárců krve


Elektronické objednání termínu odběru lze provést na portálu  https://darcikrve.nemkyj.cz. Přístup do portálu  (uživatelské jméno a heslo) vytvoříme v evidenci dárců krve a předáme osobně nebo odešleme SMS na mobilní číslo vedené v kartě dárce. Při prvním přihlášení si můžete změnit vygenerované heslo –
v pravém horním rohu v záložce „Nastavení“.

Pokud zapomenete nebo ztratíte přihlašovací údaje, požádejte o nové.


Postup pro objednávání
na  https://darcikrve.nemkyj.cz:

  • po vstupu na portál zvolte odběrové místo TO Kyjov
  • zadejte přihlašovací údaje do portálu
  • objednejte se k odběru – vyberte si datum, na které se chcete objednat a 2x klikněte
  • zvolte čas odběru a klikněte na „Uložit“
Je-li objednávka provedena správně, bude vám odeslána potvrzující SMS a v objednávkovém systému transfuzního oddělení bude vytvořena rezervace.
Elektronicky se k odběru můžete objednat nejdéle jeden pracovní den před plánovaným odběrem do 14.00 hod.

Postup při zrušení termínu objednání/omluvení: dvakrát klikněte na termín odběru, ze kterého se chcete omluvit – zobrazí se dotaz „Omluvit se z termínu?“, potvrďte kliknutím na „Uložit“, odběr se změní na „Omluvil se“. Omluvit se online z odběru lze nejpozději jeden pracovní den před plánovaným odběrem.

Kontrolu vašich objednávek můžete provést v záložce „Odběry – Seznam“.

Pokud se vám nedaří objednat/omluvit elektronicky, můžete využít telefonní linku 518 601 697.


Děkujeme.

Hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov