Tisk článku

Inovativní projekt mění firemní kulturuTisková zpráva

Inovativní projekt mění firemní kulturu a péči o pacienty

Kyjov, 10. ledna 2024 – Nemocnice Kyjov pokračuje ve svém inovativním projektu „Profesionální tým
v Nemocnici Kyjov“, přechází do další etapy s cílem podporovat firemní kulturu a komunikaci mezi zaměstnanci i pacienty. Od října loňského roku se konají na půdě nemocnice odborné workshopy a setkání, včetně individuálních konzultací.
„Jde o zvýšení kvality poskytované péče. Jsme potěšeni, že se naše iniciativa setkává s aktivní účastí zdravotníků a ostatních zaměstnanců napříč celou nemocnicí. Chtěl bych všem za jejich zájem poděkovat,“ uvedl ředitel Nemocnice Kyjov, MUDr. Jiří Vyhnal.
V rámci nové firemní kultury nemocnice je klíčovým tématem oblast profesní seniority, na kterou je
v současné době zaměřena pozornost odborné veřejnosti. „Oblast stabilizace a podpory našich nelékařských zdravotnických pracovníků je fenoménem současné doby a není možné otálet. Jsme rádi, že jsme již nyní na cestě k jejímu řešení,“ zdůraznila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, Mgr. Veronika Neničková, MBAce.
Oblast profesní seniority se soustředí na otázky spojené s postavením a podporou zdravotníků, zejména sester, které mají rozsáhlé zkušenosti. Zahrnuje otázky jako je postavení v pracovním prostředí, možnosti kariérního rozvoje, řeší, jak profesně podpořit pohodu v práci nebo profesionální růst zdravotníků.
 „V jednotlivých aktivitách projektu sbíráme podněty zaměstnanců a mapujeme jejich potřeby, se kterými budeme jako vedení nemocnice a na personálním úseku dále pracovat. Jako příklad bych mohla uvést, že pro rok 2024 nastavujeme řízení podle cílů, připravujeme manažerská i rozvojová školení, přesouváme adaptační proces nových zaměstnanců do on-line prostředí, vytváříme příležitosti pro zaměstnance potkat se i mimo pracovní prostředí apod. Během setkávání se zaměstnanci v rámci projektu si chceme také pojmenovat základní pilíře naší firemní kultury – misi, vize a hodnoty naší Nemocnice Kyjov,“ doplnila personální náměstkyně Mgr. Eva Hošková.

Pro další informace a dotazy kontaktujte:
Veronika Hollerová, tisková mluvčí
hollerova.veronika@nemkyj.cz
777 908 294
www.nemkyj.cz


Registrační číslo projektu: CZ.03.03.01/00/22_021/0001589
Operační program Zaměstnanost plus
15899