Tisk článku

INFORMACE - POZŮSTALÍ

                                            

Vážení pozůstalí,

 

je nám velice líto, že ztrácíte svého blízkého. Chtěli bychom Vám ulehčit tyto dny, proto Vám nabízíme i písemný návod, jak postupovat při vyřizování náležitostí spojených s úmrtím blízké osoby.

 

Pohřeb Vám zajistí pohřební služba. K vyřízení budete potřebovat občanský průkaz zemřelé/-ho, oddací  list zemřelé/-ho a občanský průkaz objednavatele pohřbu. Služby pohřebního ústavu jsou komplexní – od tištění parte, smuteční květinové výzdoby, až po typ obřadu dle přání příbuzných. Pohřební služba je schopna zajistit i kněze.

 

Šaty pro přípravu zemřelé/-ho na pohřeb je potřeba  přinést na pohřební službu.

 

Úmrtní list se vystavuje na matrice /není nutný k vyřízení pohřbu/. Dokumenty předává na matriku pohřební služba. Úmrtní list se  automaticky  posílá poštou nejbližším příbuzným nebo si jej mohou nejbližší příbuzní vyzvednout – osobní vyzvednutí je třeba předem domluvit na matrice. Na vystavení úmrtního listu má matrika dle zákona 30 pracovních dnů. K vydání úmrtního listu je nutné předložit občanský průkaz a rodný, popřípadě oddací list zemřelé/-ho, občanský průkaz, rodný nebo oddací list  pozůstalého, který úmrtní list přebírá. 

    

Osobní věci zemřelé/-ho Vám budou vydány proti podpisu na oddělení, kde byl/-a hospitalizován/-a. Pro vyzvednutí potřebujete Váš občanský průkaz. Obdržíte předměty osobní potřeby, oblečení
a  finanční hotovost do 1000,-  Kč. Finanční hotovost převyšující 1 000,-  Kč či finanční produkty se stávají součástí pozůstalosti a budou deponovány na depozitním účtu Nemocnice Kyjov. Tyto obdržíte teprve na základě výsledku dědického řízení. Osobní věci zemřelého může vyzvednout i zástupce Vámi oslovené pohřební služby. Musí však mít Vaši plnou moc k tomuto úkonu.

 

Na základě předložení rozhodnutí soudu o  vypořádání dědictví s razítkem nabytí právní moci pokladna nemocnice vydá věci oprávněnému dědici a vydá nebo zajistí zaslání uložené hotovosti na adresu oprávněného dědice. Pokud zemřelý/-á zanechal majetek, soud řízení zastaví.

 

Víme, že toto období pro Vás nebude lehké. Pokud budete potřebovat jakoukoli informaci , můžete se s důvěrou obrátit na paní Zdeňku Měsíčkovou, zdravotně-sociální pracovnici Nemocnice Kyjov,  telefon  518 601 184, mobil. tel. 731 160 331, která Vám ráda pomůže.

 

 

      Přeji Vám hodně sil v tomto těžkém období.

                       

  

                                                                                                          Mgr. Veronika Neničková, MBAce
                                                                                                          náměstkyně pro OP