Tisk článku

Duchovní služba v nemocnici

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Olomoucká arcidiecéze a Nemocnice Kyjov obnovují spolupráci ve prospěch pacientů

Kyjov, 9. listopadu 2023 – Nemocnice Kyjov byla poctěna návštěvou zástupců Olomoucké arcidiecéze, kteří se setkali s ředitelem nemocnice, aby obnovili spolupráci. Zástupci církve a nemocnice diskutovali o možnostech, jak poskytovat prostor pro setkávání a odpočinek v rámci areálu nemocnice a podporu duchovního zdraví pacientů.
 „Spolupráce je oficiálně podepsaná od roku 2014 mezi Arcibiskupstvím olomouckým a Nemocnicí Kyjov, naplňovala se, ale kvůli Covidu byla přerušena a nyní bychom ji zase rádi obnovili,“ sdělil Pavel Stuška, farář města Kyjova.
 „Probírali jsme konkrétní nastavení spolupráce a oživení této služby tak, aby i tady nemocniční kaplan mohl přicházet dvě odpoledne v týdnu, v úterý a čtvrtek a sloužil nemocným nasloucháním, rozhovorem, přinášením svatého přijímání, četbou písma atd. Často se při této příležitosti podaří zařídit smíření,“ zmínil důležitost spolupráce a setkávání s kaplanem, a to nejenom u věřících katolíků, ale i lidí jinak věřících, Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných, prezident Arcidiecézní charity Olomouc. „Jsou to rodinné problémy, životní směřování, co pacienti řeší, ohlíží se za vztahy v rodině,“ potvrdil zájem také nemocniční kaplan Jan Kvaltin.
Ředitel nemocnice MUDr. Jiří Vyhnal usiluje o to, aby se v nemocnici vytvořilo vhodné místo, jak pro věřící, tak pro personál. Obnovená spolupráce mezi Olomouckou arcidiecézí a Nemocnicí Kyjov přináší naději na zlepšení zdraví pacientů, a to bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Tato spolupráce má za cíl podpořit a posílit každého, kdo prochází léčbou v nemocnici a o tuto službu projeví zájem.


Kontakt pro média:

Veronika Hollerová, tisková mluvčí
Email: hollerova.veronika@nemkyj.cz
Telefon: 777 908 294
www.nemkyj.cz
15835
15836