Tisk článku

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pavilon  E1   Pavilon C3
Gynekologické oddělení ARO
prezentace oddělení praktická ukázka první pomoci
poradenství v oboru gynekologie
předporodní kurzy Ortopedické oddělení
problematika kojení  prezentace oddělení
péče o novorozence ukázka ortopedických pomůcek
Veřejné toalety
I. a II. patro u gynekol. ambulancí ORL
Oční oddělení prezentace oddělení
prezentace oddělení
poradenství v oboru očního lékařství Urologické oddělení
vyšetření ostrosti zraku prezentace oddělení
prohlídka ambulancí
Veřejné toalety Nutriční terapeut
přízemí u oční ambulance poradenství v oblasti výživy
Foniatrická ambulance
prezentace oddělení RTG
prezentace oddělení
Pavilon F2 možnost ultrazvukového vyšetření
Dětské oddělení
prezentace oddělení Ukázka vývojových vad obličeje
ukázka ultrazvukového vyšetření
ochutnávka dětské stravy Ukázka historických pomůcek
Veřejné toalety
přízemí u dětské ambulance Prezentace odborných laboratoří
Infekční oddělení Veřejné toalety
prezentace oddělení přízemí u ambulancí chir. a RTG
poradenství v oblasti očkování přízemí u ambulancí urologie a ortopedie
Canisterapie
ukázka cvičených psů
Malování na obličej
Loutkové divadlo
14:30 hod., 15:30 hod.

 

 

Pavilon C4 Pavilon D2
Chirurgické oddělení Interní oddělení
prezentace oddělení  prezentace oddělení JIP
poradenství v oblasti stomií měření krevního tlaku, glykemie
ukázka stomických pomůcek konzultace se sociální pracovnicí
poradenství v oblasti cévních onemocnění
ukázky obvazové techniky Nervové oddělení
prezentace oddělení
Endoskopická ambulance
prezentace ambulance Veřejné toalety
ukázka přístrojové techniky přízemí u JIP
Kožní oddělení Plicní oddělení
prezentace oddělení prezentace oddělení
poradenství v oblasti onemocnění nehtů a pleti
vyšetření známenek Pavilon B
chemický peeling obličeje Odd. nukleární medicíny
mikromasáže obličeje prezentace oddělení
prezentace kosmetických výrobků ukázka SPECT kamery
výstava obrazů
Rehabilitační oddělení
prezentace oddělení Onkologická ambulance
praktická ukázka baňkování prezentace ambulance
praktická ukázka přístroje lymfostim
správné držení těla, škola zad Veřejné toalety
přízemí u ambulancí
Centrální operační sály
prezentace oddělení Ukázka historických vozů
Centrální sterilizace Záchranné sbory
prezentace oddělení vůz RZP + převozní vůz
vůz policie ČR
hasičský vůz
Veřejné toalety soutěž pro děti
přízemí u RHB ambulancí ukázka hašení pěnou