Tisk článku

Aktuálně z nemocnice!


TISKOVÁ ZPRÁVA

Nemocnice Kyjov omezuje neakutní péči v reakci na celorepublikové protesty lékařů

Kyjov, 28. listopadu – Nemocnice Kyjov se ocitá v obtížné situaci v důsledku aktuálního zapojení lékařů do celorepublikových protestů. Toto rozhodnutí má výrazný dopad na poskytovanou péči a vede k nevyhnutelným opatřením, včetně významného omezení neakutní péče v regionu, včetně lůžkové.
Od 1. prosince 2023 Nemocnice Kyjov omezuje ambulantní péči v důsledku protestu lékařů, kteří podali výpovědi z přesčasové práce. Celkem 69 lékařů se rozhodlo striktně dodržovat zákoník práce, což představuje novou výzvu pro provoz nemocnice. Toto omezení bude mít přímý dopad na plánované ambulantní výkony, přičemž některé ambulance budou zcela uzavřeny.
"V tuto chvíli nemocnice omezí plánované ambulantní výkony a případně lůžkovou péči z důvodu sedmi desítek výpovědí lékařů z přesčasové práce. Některé ambulance budou zcela uzavřeny, jak vážná je situace ukáže prosinec a omezení provozu jednotlivých ambulancí," uvedl MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel Nemocnice Kyjov.
Odborné ambulance, které nezajišťují akutní péči, budou v prosinci fungovat pouze v omezené míře nebo budou uzavřeny úplně. Akutní péče zůstává zachována, avšak do budoucna nelze další omezování péče vyloučit.

Apelujeme na pochopení pacientů a veřejnosti v této obtížné době. Věříme v nalezení řešení, které bude sloužit nejen zaměstnancům nemocnice, ale také pacientům, jimž chceme i nadále poskytovat kvalitní péči.

Doporučujeme pacientům, aby zvážili návštěvu pohotovosti a primárně řešili své méně závažné akutní potíže se svými praktickými lékaři, a to v jejich pracovní době. Lze očekávat výrazné prodloužení čekací doby v rámci pohotovostní služby Nemocnice Kyjov.


Pro další informace kontaktujte:
Veronika Hollerová, tisková mluvčí Nemocnice Kyjov
T: +420 777 908 294
E: hollerova.veronika@nemkyj.cz