Tisk článku

Akreditovaný kvalifikační kurz SANITÁŘ

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace
a Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

pořádají

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ
SANITÁŘ

Za výkon povolání sanitáře se považuje pomocná činnost v rámci poskytování zdravotních služeb pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu (§ 42 zákon č.96/2004 Sb.) (§ 5 odst. 8, zákona č. 96/2004 Sb.

Absolvent kurzu najde uplatnění u poskytovatelů zdravotní péče a služeb, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích.

Podmínky pro přijetí:
- ukončené základní vzdělání
- dosažení věku 18 let
- očkování proti virové hepatitidě typu B (min. 1. očkovací dávka)
- potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na pozici sanitář ve zdravotnictví
- pojištění zodpovědnosti za škodu (nutno pro výkon praktické výuky v nemocnici, bývá součástí pojištění domácnosti)


Cena kurzu 8.200,- Kč
Počet účastníků 16
Rozsah vzdělávacího programu:
-180 hod. celkem (100 hod. teorie, 80 hod. praxe)

Zahájení – 31. 1. 2024
Ukončení – duben 2024
Přihláška ke stažení také na www. gymkyjov.cz


Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Ottová, email: Ottova@gymkyjov.cz